Ikuphi okuhloswe uNobuhle waseLimpopo? 

Ongunobuhle waseLimpopo wango-2023 uMary Grace Whitehead uthathe ikhefu emsebenzini ukuze achithe usuku lakhe noThabiso Sekhula.

Akuvamile ukuthi ngichithe isikhathi nabantu abaphezulu ngakho-ke, ngesikhathi uMiss Limpopo uMary Grace Whitehead amukela isimemo sami sokuchitha usuku ngixoxa naye edolobheni lakubo e-Polokwane bekudingeka ngihlele usuku lwethu lube impumelelo. 

Le ngxoxo iyingxenye yochungechunge engizobe ngilwenza, ngikhuluma ngamagugu aseLimpopo, abantu bakhona, izindawo kanye namaphupho abo.

Bengihlale nginomuzwa wokuthi izindaba zase-Limpopo azisabalele ngendlela futhi abantu bacabanga ukuthi iyindawo ethwele kanzima nokungenzeki okuhle kuyo. Ngakho-ke, yini engcono kunokuzwa ngosaziwayo base-Limpopo ukuthi yini eyenza lesi sifundazwe sibe sikhulu kangaka?

UMary Grace uyavuma futhi unomuzwa wokuthi umqhudelwano womhlaba wonke ubungabamukeli onobuhle abavela e-Limpopo ngenxa yokuthi azikho izindaba ezinhle ezixoxwayo ngesifundazwe.

Ngesikhathi eneminyaka engu-21 ubudala, uMary Grace uhole inqwaba yezinhlangano ezibhekelela abesifazane namantombazane ezindaweni ezintulayo.

Selokhu akhethwa njengonobuhle ngoLwezi nyakenye, uselandele ezinyathelweni zikaNdavi Nokeri odabuka e-Limpopo owawina umcintiswano kaMiss SA  nasezinyathelweni zikaShudufadzo Musida ukuhola nokuphakamisa amanye amantombazane asakhula.

Usanda kuhlangana neNdlovukazi entsha yemvula uMasalanabo Modjadji emgubhweni wokugubha iminyaka engu-18 ahlelelwe yona ngabakwaMotshekga.

Okumchazile ngeNdlovukazi Yemvula entsha indlela abacishe balingane ngayo ngeminyaka kanye nezindima ezibalulekile okufanele bazifeze ezingasaphathelene nabo kuphela kodwa umphakathi wabo, isifundazwe kanye nentsha yaseMasalanabo, ngisho nomhlaba wonke.

“Sinomthwalo wemfanelo omningi oza nesicoco kule minyaka yethu, kodwa siyazi ukuthi kufanele sikwenze, kukhuthaza uMasalanabo.”

Unyaka wakhe uhlanganisa nokuba umfundi obuye abe nguchwepheshe wezinzipho. Wenza asebekhulile izinzipho zamahhala ezindlini nasemibukisweni yomgwaqo futhi unenani ahlose ukulinyusa elihambisana nokusiza abesifazane namantombazane.

Njengoba unyaka wonke ezobe ehla enyuka esebenza, besifuna ukwenza okwehlukile kwingxoxo, simthathe samuyisa kuma-quad bike ukuze akujabulele ukuthatha ikhefu emthwaleni omkhulu wokuba inxusa elisemthethweni lesifundazwe. 

Isithombe esingenhla: UMary Grace Whitehead

Izihloko zakamuva