Ikomidi elisha lemeya yase-Ekurhuleni 

Lubhalwe nguDoreen Mokgolo

Odabeni lokushintshashintsha kwabaphathi, lowo owayeyiMeya yase-Ekurhuleni uSivuyile Ngodwana we-African Independent Congress usethole indlela yokubuyela esigungwini esiphezulu sikamasipala njengelungu lekomidi lemeya (MMC) lokuPhathwa kwezamaBhizinisi kaMasipala.

Lokhu kungemuva kokuthi ekhishwe esikhundleni ngesiphakamiso sokungabethembi ubuholi bakhe esabekwa yi-ActionSA ngenyanga edlule. UNgodwana ungusihlalo womfelandawonye we-Super Seven kulo mkhandlu.

Uhlu lwamakomidi emeya oluxube amaqembu ahlukene olwakhiwe ngamakhansela amahlanu e-EFF, amane e-ANC nelilodwa eliphuma kumfelandawonye wamaqembu amancane i-Super Seven, lumenyezelwe yiMeya ye-ANC esanda kuqokwa uNkosidiphile Xhakaza, ngoMsombuluko.

I-EFF iphinde yathatha izintambo zedolobha, kwathi uNkululeko Dunga waphinde waqokwa njenge-MMC wezeziMali.

Ngokumangalisayo, uLeshake Manamela oyilungu le-EFF nongu-MMC wezeMvelo nokuPhathwa kweMfucuza, uphinde waqokwa kabusha kulesi sikhundla. Wagxekwa kakhulu ngonyaka odlule ngokubonakala engazinaki izikhalo zezakhamizi nemibhikisho yokunqanyulwa kukagesi okwengeziwe KwaThema nase-Tsakane.

Kulandela izikhalazo, wafakwa kwezeMvelo nokuPhathwa kweMfucuza kodwa manje usebuyele esikhundleni sakhe esidala.

I-ANC yawina isikhundla sobumeya ngokudela u-MMC wayo wezokuHlaliswa kwaBantu, uMalesela Madihlaba, ukuze kuvulele uNgodwana isikhala.

UXhakaza uthe: “Sihlose ukuqeda ihlandla lezepolitiki ngaleli komiti lemeya [futhi] uzinzo lwezepolitiki lubalulekile ukuze siqinisekise amasu nokuqhubeka ukuhlela ukulethwa kwezidingo.

“Amalungu azosayina izinkontileka ezibophezela emsebenzini wawo kanye nama-KPI [okuyizivumelwano zezindlela zokusebenza]. Kumele kube nohlelo olucacile lokuhlola abasebenzi futhi lokho kumele kube sobala ukuze sonke sikwazi ukuqapha ukusebenza kwawo,” usho kanje.

UXhakaza uthe ulindele ukuthi o-MMC baqale njengamanje imisebenzi yabo njengaye, baqale nokuletha izidingo ngendlela elindelekile.

“Okwethu ukuqinisekisa ukuthi kukhona ukuhlinzekwa kwezinsiza ezisimeme kuzo zonke izakhamizi, kwakhiwe kabusha isisekelo sezimali esiqinile ukuze sisekele intuthuko yedolobha futhi siqhubekisele phambili ukuthuthukiswa komnotho, ukukhula nokudala amathuba emisebenzi,” usho kanje.

O-MMC bekumele bafungiswe ezikhundleni ngoMsombuluko, kodwa ukubambezeleka kudale ukuthi ijaji ebelizobafungisa lingakwazi ukulinda kudlule isikhathi esithile.

O-MMC abasohlwini olungezansi bazofungiswa ngoLwesibili mhlaka-16 kuMbasa: Owezamanzi Nokuthuthwa Kwendle uThembi Msane; Owezinsiza Zemvelo kanye Nokuphathwa Kwemfucuza uLeshake Manamela; Owokuhlinzeka Izidingo Zomphakathi uBridget Thusi; Owezezimali uNkululeko Dunga; Owezokuphepha koMphakathi uSizakele Masuku.

Kanti kukhona futhi owezokuthuthukisa UkuHlela Nezakhiwo uNomadlozi Nkosi; Owezokuhlelwa Kwemigwaqo Nezokuthutha u-Andile Mgwevu; Owezamandla uMzayifani Ngwenya; OwezokuHlaliswa KwaBantu uKgopelo Hollo; Owezamabhizinisi kanye Nokuhlanganyela uSivuyile Ngodwana.

Esithombeni ngenhla: Amalungu asanda kukhethwa eKomidi leMeya yase-Ekurhuleni.

Umthombo: Doreen Mokgolo

Izihloko zakamuva