Ikhansela libhikisha lingagqokile ukutholela isigceme salo amanzi

Celani Sikhakhane

Ikhansela lesigceme uLinda Mlaba uphelelwe yithemba lokuthi athole ukunakwa kangangokuthi ukulungele ukukhumula izingubo zakhe zonke.

Umphakathi wase-Estcourt, e-KZN sekuphele amasonto ungenawo amanzi kanti uMlaba usekhathele ukungabaniki izimpendulo nokubuza ubuholi bakhe.

NgoLwesihlanu ubhikishe ngaphandle kwamahhovisi kaMasipala wesiFunda oThukela eMnambithi egqoke isikhindi sakhe esiphuzi kuphela.

“Akukho ebengingakwenza ngaphandle kokuthi ngibe nqunu ukuze babone ukuthi nginengcindezi enkulu evela emphakathini wangakithi. Ngibe yikhansela iminyaka eyi-13 manje abantu bayangigxeka,” kusho uMlaba, ikhansela lesigceme se-13 kuMasipala Wendawo iNkosi Langalibalele Dube.

“Uma ngiya emahhovisi esifunda benza sengathi balalele kodwa abenzi lutho. Esigcemeni sami sithola amanzi edamini elisetshenziswa izinkomo nezimbongolo,” esho.

UMlaba uthe umasipala wathembisa ukuhlinzeka ngamathangi amanzi kodwa awakaze afike. UMlaba useze wagcina esebenzisa amaloli akhe ukuphakela amanzi.

Uveze ukuthi uMasipala wesifunda uthole cishe imali eyisigidigidi esi-R1 kulo nyaka futhi into ebaluleke kakhulu ukuletha amanzi kubantu kodwa akukaze kwenziwe lutho.

IMeya yasoThukela, uSiphiwe Mazibuko uthe bashaqekile ngezenzo zikaMlaba.

“Noma sikuqonda kahle ukukhathazeka kwakhe kuyethusa ukubona umuntu oseminyakeni yakhe eza esidlangalaleni enqunu engagqokile,” kusho uMazibuko.

“Mayelana nodaba lwamanzi, ngizokhuluma nezikhulu ukuze ngithole ulwazi olusha.”

Izihloko zakamuva