Ikhansela le-EFF belikhokhisa owesilisa ohola impesheni imali ukuze avumele izinkomo zakhe zingene emagcekeni kamasipala

Moyahabo Mabeba

Ikhansela le-EFF belithatha imali engama-500 wamarandi ngenyanga kusukela ngoNhlangulana ngonyaka wezi-2018 kumuntu ohola impesheni e-Limpopo ukuze izinkomo zakhe zidle endaweni kamasipala.

Kodwa uWilliam Matjila oneminyaka engama-66 ubudala, uthole ngenyanga edlule ukuthi ikhansela uWilliam Monyela kumasipala wase-Modimolle-Mokgophong ubemqashisa ngokungemthetho epulazini i-Vaalwater-Mabatalane.

Manje uMatjila akanandawo yokudedela izinkomo zakhe zikhululeke ngemuva kokudalulwa kwalolu daba.

UMatjila uthe uMonyela wasizakala ngaye ngoba enganayo indawo engamadlelo yezinkomo zakhe.

“Ngangicabanga ukuthi leli khansela liyangisiza ngesikhathi livumela izinkomo zami ukuthi zidle epulazini. Bengimethemba ngoba ubengumholi womphakathi.

“Ngangimholela nyanga zonke ngingazi ukuthi indawo abengiqashise kuyo akusiyona eyakhe. Njengoba umasipala ummisile, angazi ukuthi imfuyo yami izodla kuphi.”

Laba bobabili uWilliams bazithole sebephakathi komdlalo wepolitiki omapeketwane phakathi kwezimbangi ezinkulu, i-EFF ne-ANC.

Mhla zimbili kuZibandlela i-ANC yabhalela usomlomo womkhandlu uSina Langa incwadi yezikhalo ukuze aphenye ngalolu daba.

UMnumzane uRufus Mahoro, oyinduna ye-ANC emkhandlwini, uthe iqembu libuze ukuthi ukuziphatha kwekhansela kuphambene yini neSheduli 1, isigaba 2 (a) no-(b) kumthetho we-Municipal Systems Act.

“Kuyadumaza ukuthi ikhansela leqembu elizishaya isifuba njengezingqwele zokulwa nenkohlakalo ilona eliqola abantu abanhlwempu ukuze lisizakale. Lokhu kukhombisa inkohlakalo nokushoda kobuholi ku-EFF,” kusho uMahoro.

Umholi we-EFF esifundazweni, uJossie Buthane, ulivikele ikhansela lakhe, wathi i-ANC inomunyu ngemuva kokulahlekelwa umasipala othathwe ii-DA okhethweni lohulumeni basekhaya lwangoLwezi.

“Ngesikhathi imiphumela yokhetho ithi i-ANC ne-DA bathole amavoti ayi-14 umuntu ngamunye, i-ANC yaya ekhanseleni lethu yaliqasha ukuthi livote nalo. Ngesikhathi enqaba, baqala ukumsongela. Icala lekhansela lethu kwaba ukwenqaba ukudayisa iqembu lalo.”

Umasipala uchithe izigidi eziyi-1.2 zamarandi kulo mhlaba oyiziqephu ezingama-23, kanti umasipala unohlelo lokuwuguqula ube indawo yamathuna nendawo yokulahla udoti.

Izihloko zakamuva