Ikhala ngomkhakha onzima ingane kalowo owayecula ezokholo ongasekho

Lubhalwe nguDoreen Mokgolo

Usuku lwentsha: Indodakazi yomculi wezokholo uVuyo Mokoena ongasekho, uLerato eminyakeni eminingi ubexhashazwa ngabaculi nabagqugquzeli bomculo wezokholo bemusebenzisa ukudonsa abantu emicimbini yabo.

Lo mculi wezokholo oneminyaka engu-26 waseDuduza, Ekurhuleni wayecabanga ukuthi uzodlondlobala kulo mkhakha ngesikhathi emenywa ukuthi azocula emcimbini eminingi.

Kodwa ngokuhamba kwesikhathi ubonile ukuthi basebenzisa igama likayise ukuheha abalandeli bakhe ukuze baphume ngobuningi babo uma kunomcimbi.

Engxoxweni ekhethekile abe nayo ne-Scrolla.Africa uLerato uthe ufisa sengathi uyise ubesaphila ukuze amuchushise kulo mkhakha onzima. Washona ngo-2008 ngemuva kokuba ne-brain tumour.

“Ubaba ubengixwayisa nomfowethu ngalo mkhakha ogcwele amanqe ahlomula ngabaculi abanamakhono ngemuva kwalokho abakhafule ngaphandle. 

“Wathi uma sithatha isinqumo sokuhamba lo mzila kufanele sihlale siqaphile futhi sicule izingoma ezihlangabisa ezomdabu nokholo kanye namahubo.

“Ngaleso sikhathi ngangingaqondi ukuthi usho ukuthini, kodwa sengiyazi njengoba sengike ngazibonela lokhu ngawami amehlo.”

ULerato usecele usizo kumngani omkhulu kayise uLanga Dube ukuthi amsize amuchushise kulo mkhakha ukuze agweme ukuxhashazwa.

“ULanga uthathe ijoka likababa ngemuva kokudlula kwakhe emhlabeni njengoba ngithathe isinqumo sokuthi ngizomcela izeluleko uma ngihlangabezana nezinselelo.

“Njengamanje usehlunga zonke izimemo zami ukuze aqinisekise ukuthi angixhashazwa,” engeza.

ULerato uhamba ezinyathelweni zikayise ngokucula umculi wokholo nokuphilisa abantu ngephimbo lakhe okuyindlela uyise ayeyihamba ngaphambi kokuba ashone.

“Besicula naye njengomndeni njengoba ubethanda ukuthi kube khona ikhwaya yomndeni, sikhula ubesigqugquzela ngenkolo.

“Ubesiqondisa lapho okumele silungise khona kuze kube namuhla ngisasebenzisa izimfundiso zakhe futhi ngisamcela ukuthi angibheke kukho konke engikwenzayo,” kwengeza uLerato.

Osesithombeni esingenhla: ULerato Mokoena

Umthombo wesithombe: UDoreen Mokgolo

Izihloko zakamuva