IJalimane iyakuvuma ukuqothulwa kohlanga e-Namibia futhi ithembisa ukukhokha imali eyizigidigidi eziyi-R18

Arthur Greene

IJalimane ivumile ukukhokhela i-Namibia imali engaphezulu kwezigidigidi eziyi- € 1.1 ( izigidigidi eziyi-R18.5 ), njengoba ikwamukela ngokusemthethweni ukuqothulwa kohlanga okwenziwa e-Herero-Nama ekuqaleni kwekhulu lama-20.

Isivumelwano silandela izingxoxo zeminyaka eyisithupha, kanti imali izokhokhelwa amaphrojekthi ase-Namibia kanye nenzalo yama-Herero neyama-Nama esikhathini esiyiminyaka engama-30.

Phakathi kowe-1884-1915, iJalimane yaqhubeka nokubusa okucindezelayo phezu kwe-Namibia, ngaleso sikhathi yayibizwa ngokuthi “i-German South West Africa.”

Ngemuva kuwe-1915, i-Namibia yabuswa yiNingizimu Afrika iminyaka engama-75, ngaphambi kokuba inikezwe inkululeko ngowezi-1990.

Ngaphansi kokubusa kweJalimane, ama-Herero nama-Nama athathelwa imfuyo namasimu abo.

Ngowezi-1904, i-Herero yavukela ababusi bawo bamakoloni, kwathi i-Nama yalandela ngemuva nje kwalokho.

Ukuvukela umbuso kwachithwa amasosha aseJalimane.

NgoNcwaba kowe-1904, cishe ama-Herero ayizi-80,000, kubalwa phakathi abesifazane nezingane, babaleka banqamula oGwadule lase-Kalahari. Babelandelwa amasosha aseJalimane, kwasinda abayizi-15 000 kuphela.

UJenene uLothar von Trotha waseJalimane wathunyelwa ukuyoqeda ukuhlubuka. Wayalela  ukuqothulwa kwabantu.

Phakathi kowe-1904 nowe-1908, kwabulawa okungenani ama-Herero ayizi-60,000 nama-Nama ayizi-10 000.

Ngalesi sikhathi, kwabulawa abantu abaningi futhi kwasungulwa amakamu okuhlushwa kwabantu ngesihluku, nokuyilapho izinkulungwane ezabaleka ziwela ogwadule zabulawa ukoma.

NgoLwesihlanu, uNgqongqoshe Wezangaphandle waseJalimane uHeiko Maas ukwamukele lokhu kubulawa kwabantu njengokuqothulwa kohlanga okokuqala ngqa.

“Ngokubheka isibophezelo somlando nezokuziphatha zaseJalimane, sizocela i-Namibia kanye nenzalo yababulewe ukuthi basixolele,” esho.

Isamba semali eyizigidigidi eziyi-R18.5 sizosetshenziselwa ingqalasizinda, ukunakekelwa kwezempilo kanye nezinhlelo zokuqeqesha, okuhloselwe ikakhulukazi ukuzuzisa inzalo yemiphakathi ethintekayo.

“Manje sesizoyibheka ngokusemthethweni le micimbi njengeyikho kusukela namhlanje: ukuqothulwa kohlanga,” kusho uMaas esitatimendeni sangoLwesihlanu.

Kodwa-ke, abamele imiphakathi ethintekile e-Namibia basalokhu besigxeka isivumelwano esenziwe yilamazwe womabili.

Lokhu kungenxa yokuthi iJalimane yenqabile ukuthi lesi sivumelwano sithi “yimbuyiselo” noma “isinxephezelo,” ngoba besaba ukuthi lolu limi luzobeka inkambiso yezomthetho yokuthi amanye amazwe enze izimangalo ezifanayo.

Umthombo wesithombe: @washingtonpost

Izihloko zakamuva