Ihlukene phakathi kakhulu i-ANC eKZN

Zukile Majova

Noma ngabe imiphi imiphumela evelayo engqungqutheleni yokukhetha ubuholi obusha be-ANC eKZN ngesonto elizayo, kodwa izithunywa zalenhlangano zizoya engqungqutheleni kazwelonke zihlukene phakathi. 

Izinhlangothi ezintathu ezibanga izintambo zokuphatha i-ANC KwaZulu-Natal zifakazela ukuthi iqeqebana le-ANC eliholwa owayenguMengameli wezwe uMnuz Jacob Zuma, alisenalo igunya eliphelele eqenjini elibusayo kulesi sifundazwe.

Lokhu kusho ukuthi noma ngabe ithini imiphumela yengqungquthela ye-ANC e-KZN isifundazwe ngeke sisavota njengeqembu elilodwa engqungqutheleni ebaluleke kakhulu ye-ANC ngoZibandlela.

Kule minyaka engamashumi amabili edlule uZuma ubephethe isifundazwe futhi ubefuna abaholi bezifunda basebenze kanzima ukuze bathole umusa wakhe.

ONdunankulu, amaLungu ePhalamende noNgqongqoshe baseKZN bahole imibuthano yasebusuku eyahlukene eyayibanjelwa ngaphandle kwezinkantolo zaseThekwini naseMgungundlovu ngaphambi kokuvela kukaZuma kaningi ezinkantolo kule minyaka edlule.

Labo abebengongqoshishulizi bemvikela basheshe basukuma kuKhongolose baba ngoNgqongqoshe ngaphandle kwezizathu ezizwakalayo namava.

Abantu abafana nowayenguNgqongqoshe wezeziMali uMalusi Gigaba  noNgqongqoshe wezobuCiko namaSiko uMnu Nathi Mthethwa bahlomula ngokusondelana noZuma.

Kodwa njengoba isifundazwe silungiselela ingqungquthela yaso yokukhetha ubuholi ehlelelwe umhlaka-15 kuya kumhlaka-17 kuNtulikazi sekuqubuke ukwehlukana eqenjini. 

Uhlangothi lokuqala luholwa nguNdunankulu uMnu Sihle Zikalala onguSihlalo wesifundazwe njengamanje ofuna ihlandla lesibili.

Uzakwabo uMnuz Mdumiseni Ntuli ufuna ukubuya esikhundleni  sikaNobhala wesifundazwe, ohlangothini lukaKhuzeni.

Uhlangothi lwesibili luholwa iLungu lesiShayamthetho saKwaZulu-Natali uSiboniso Duma, uhlangothi lukaDuma lugadla nangalowo  owayeyiMeya yeTheku uZandile Gumede.

Kukhona nohlangothi lwesithathu likasomabhizinisi osondelene kakhulu noZuma uSandile Zungu. Uhlangothi lukaZungu lugadla ngoSuper Zuma kwesikaNobhala. Khona nolunye uhlangothi lwesine lukaNomusa Dube-Ncube onguNgqongqoshe wezeziMali noMnuz Nhlanhla Ngidi, owayenguMqondisi jikelele ehhovisi likaNdunankulu wesifundazwe. UNgidi usebenze noNdunankulu abaningi abahlukene.

I-KZN ibiyisifundazwe esikhulu ngenani lezithunywa engqungqutheleni yokugcina ye-ANC e-Nasrec ngo-2017.

Ingqungquthela yaseKZN kulindeleke ukuthi kube iyona ekhona indlela ngomkhankaso kaMengameli uCyril Ramaphosa wehlandla lesibili engqungqutheleni kazwelonke yalo nyaka ngoZibandlela. 

Kodwa lokho akusho ukuthi kungabonakala uZuma ebuya ezoqhoqhobala izintambo.

Izihloko zakamuva