Ihlazo isikhulu sihlulwa ukufunga

Arthur Greene

Bekufanele kube isikhathi esibalulekile kuye, kodwa ukufunga kukaRigathi Gachagua njengePhini likaMengameli wase-Kenya kube impicabadala.

Ngemuva kwemizuzwana nje uWilliam Ruto efungiswe njengoMengameli wesihlanu wase-Kenya ngoLwesibili uGachagua obebukeka ethukile naye uthole ithuba lokufunga washaya udaka.

Isixuku sabantu abaningi e-Moi International Sports Centre e-Nairobi simbuke ngokushaqeka njengoba umuntu wesibili onamandla kakhulu ezweni ehluleka ukuphinda amazwi ashiwo nguMbhalisi Omkhulu Wezobulungiswa u-Anne Amadi.

Iqale kahle uthi:

“Mina Rigathi Gachagua.”

“Ngiyafunga,” kusho u-Amadi.

“Ngiyafunga,” kuphinda iPhini likaMengameli.

“Ukuthi ngizohlala njalo, kusho u-Amadi

“Ukuthi ngizohlala njalo, kusho iPhini likaMengameli.

“Ngempela nangenkuthalo, kusho u-Amadi.

Uvele wangabaza uGachagua wangazi uzothini wabheka ngaku-Amadi efuna usizo.

“Ngempela nangenkuthalo,” kuphinda u-Amadi, kodwa uGachagua uvele wazithulela wabheka amaphepha angezansi kwakhe ngokungakwazi ukuzisiza kukhona obekungahambi kahle.

“Ngempela nangenkuthalo,” kusho u-Amadi okwesithathu. Isixuku siqala ukuhleka abanye bashaya amakhwela.

U-Amadi uyaphuthuma ukuze ahlele kabusha amaphepha.

“Ngeqiniso futhi ngokuzimisela!” Kusho uGachagua. Ukhiphe inothi elifanele emoyeni wakhe omncane.

Kuqhubeke kwahamba kahle, kodwa ubengabukeki ekhululekile njengoba ubesho amagama afana naka-Amadi.

Kodwa inhlekelele iphinde yaphinda.

“E-Republic yase-Kenya,” kusho u-Amadi.

Kuthuleke. Umlomo kaGachagua uyanyakaza kodwa akuphumi lutho.

“Ukuthi ngizokukhuthalela…” Cha! Lokho ngeke kusebenze ngalesi sikhathi.

“Ngenzw umsebenzi wami ngisizw abantu,” u-Amadi eqhubeka.

Kodwa uGachagua akakuqondi lokhu waphendula wathi: “Ngenza imisebenzi yami futhi ngenze imisebenzi yami ehhovisi likahulumeni.”

U-Amadi’s ubesengafisi lutho wathi: “Ngicela ukuthi siyiqale phansi futhi.” Kodwa uGachagua akalaleli ufuna ukuqhubeka. “Ngokungcono kakhulu kwesinqumo sami.” “Ngiyaxolisa, asiphinde futhi,” kugcizelela yena.

UGachagua uthola umlayezo naphinde baqala futhi kusukela ekuqaleni.

Video source: @EversonLuhanga 

Izihloko zakamuva