Ihlaya lobuphukuphuku lifaka owesifazane ejele

Mmaditaba

USimphiwe Manzini wenze ngokweqile. Uvuke esesimeni sokudlala ngoLwesithathu wabhala nokuthi usanda kudunwa futhi wathunjwa. Kodwa ukucabanga kwakhe kancane kuphenduke iphupho elibi kwamfaka ejele.

Amaphoyisa akuqinisekisile ukuthi lo wesifazane oneminyaka engama-28 ubudala wase-Soweto uboshelwe icala lokuqamba amanga, wehlula ukusebenza kwengalo yomthetho nokukhwabanisa ngemuva kokubika icala elingelona lokuduna nelokuthumba e-Protea Glen Police Station.

Akagcinanga nje ngokubulala izinhliziyo zabo bonke abantu ababukele ngokuthuthumela, bethandazela ukuphepha kwakhe, bechitha imali ukumsiza, empeleni bephuma ezitaladini ukuyomfuna, besebenzisa izinsiza ezingasiza umuntu owayeswele.

Kulezi zinsuku lapho abesifazane bethunjwa futhi bebulawa ngaso sonke isikhathi, akagcinanga lapho ngokwenza ihlaya, washayela esiteshini samaphoyisa, waqamba amanga ngesifungo esitatimendeni.

Akugcini lapho! Wenze ividiyo ebukhoma ku-Facebook ukukhombisa ukuthi uphephile ngenkathi eseqedile ukwenza leli hlaya.

Futhi uthumele inothi lokubonga elinemininingwane, konke kuhlelwe ngamanga akhe. Wayengenandaba nokuhlukumeza abanye abantu.

Woosah!

Into ukuthi, awuyenzi nje into efana nalena. Kubudedengu futhi kuyingozi. Inkampani yokulandela umkhondo ithole ukuthi imoto yakhe ayikaze isuke ‘ekhaya’ lakhe nokuthi isikhathi esuke ngaso, kungenkathi eyishayela eya esiteshini samaphoyisa.

Asazi ukuthi kungani engenza into enjengale, sonke silinde ukuba akhulume ku-Facebook. Kodwa noma ukhala ngoba ufuna usizo, awukwenzi nje lokhu!

Izihloko zakamuva