IHhovisi likaMengameli lamukele iSilo uMisuzulu njenge Mbube yaMaZulu

Dylan Bettencourt

Ngemuva komdonsiswano omude, uMengameli uMnu Cyril Ramaphosa ugcine esamukele Isilo uMisuzulu kaZwelithini njengeSilo samaZulu.

“NgokweSigaba 8(3)(a) no-(b) soMthetho Wobuholi Bendabuko kanye Nobuholi BamaKhoi-San, 2019, uRamaphosa uhloniphe uMntwana okhethiwe uMisuzulu Sinqobile Zulu njengeSilo soBukhosi baMaZulu,” kusho ihhovisi likaMengameli esitatimendeni.

URamaphosa uqhube wathi ngokwalesi sigaba iNdlunkulu ikhethe ukuqoka uMntwana uMisuzulu Sinqobile Zulu njengeSilo sabo.

“Njengoba kudingeka ngokwalesi sigaba somthetho, ukuhlonishwa kweSilo esiqokiwe ngumengameli kulandela ukubonisana noNgqongqoshe wezokuBusa ngokuBambisana neziNdaba zoMdabu kanye noNdunankulu waKwaZulu-Natali,” kwengeza isitatimende.

UMengameli waseNingizimu Afrika uthumele nezilokotho ezinhle kwiSilo samaZulu kulandela ukuhlonishwa kwaso.

“ONgangezwe Lakhe nguyena olandela uhlu olude lwamakhosi ahlonishwayo, alwa ngesibindi esikhulu nangokuzimisela kwinhlalakahle nokuvikeleka kwabantu bawo. Ngihlanganyela nabo bonke abantu baseNingizimu Afrika ekufiseleni iSilo uMisuzulu Zulu ukubusa okude nokunempumelelo,” kusho uRamaphosa.

UNdunankulu waKwaZulu-Natali, uMnu Sihle Zikalala, usamukele lesi sinqumo osekunesikhathi eside silindelwe kulandela ukungaqiniseki okuthathe isikhathi eside ngemuva kokukhothama kweSilo uZwelithini esikhathini esingangonyaka esedlule.

UZikalala wengeze ngokuthi ubukhosi bakaZulu ekugcineni buzothola ukuphefumula njengoba sekunqunyiwe ukuthi ngubani ozothatha isihlalo sobukhosi.

“Ubukhosi bakaZulu bubambe indawo ekhethekile emhlabeni wonke ngenxa yokulandelana kwezenzo zobuqhawe ezenziwa ngamaKhosi alwela ukubuyisela isithunzi sabantu base-Afrika,” usho kanje.

UNdunankulu wengeze ngokuthi akangabazi ukuthi iSilo samanje uMisuzulu uzoba ngumholi omkhulu wesizwe samaZulu, okuletha ukuthula nentuthuko kulesi sizwe.

Umthombo wesithombe: @Bloomberg

Izihloko zakamuva