IDudula ixoshe uNhlanhla Lux

Sibonelo Zwane

Umbango wezikhundla mayelana nokuhola inhlangano i-Operation Dudula uphoqe ukuthi omunye wabaholi bayo odumile uNhlanhla Lux ahoshe imfe.

Le nhlangano ebubonakala indlondlobala ekhona emalokishini aseGoli, KwaZulu-Natal nasezingxenyeni zase-Eastern Cape isengcupheni yokushabalala ngenxa yemibango yangaphakathi.

ULux wajoyina le nhlangano emelene nabaphuma emazweni angaphandle ngesikhathi ingenabaholi.

Kodwa manje usekhishiwe watshelwa ukuthi akagxile ekwakheni inhlangano yakhe yokuqala engadumile i-Soweto Parliament .

NgoMsombuluko, abaholi be-Operation Dudula kanye nabe-Soweto Parliament babambe isithangami sabezindaba ngokuhlanganyela ehhotela i-Booysens eGoli ukuze bacacise ngobudlelwano phakathi kwalezi zinhlangano ezimbili.

Ekhuluma esithangamini sabezindaba, u-Isaac Lesole obehola lomhlangano uthe bacele uLux ukuthi aphume kwiDudula agxile kwi-Soweto Parliament.

Esithangamini nabezindaba uNhlanhla Lux ukuqinisekisile lokhu kodwa wanxusa umphakathi ukuthi weseke iDudula ngazo zonke izinsiza onazo ngoba uyawuqonda umsebenzi wale nhlangano.

“Kube lula kimina ukuthi ngifudukele enhlanganweni ngifake abasekeli bami ngeqe ezindongeni ngihlanze umphakathi wangakithi. IDudula izimisele kakhulu futhi izilungisile izinhlelo ezithile kodwa i-Soweto Parliament ihlukile,” esho.

Ukushuba kwesimo phakathi kwe-Operation Dudula kanye noNhlanhla Lux Dlamini kuvuke ngesikhathi uNhlanhla Lux ebonakala kwividiyo eqoshwe emasontweni amathathu edlule eshumayela ngokubaluleka kobumbano lwabantu base-Afrika.

Kule vidiyo, uNhlanhla Lux uthe akubalulekile ukubiza omunye umuntu omnyama ophuma kunoma iyiphi ingxenye ye-Afrika ngokuthi ungowokufika. “Empeleni, akumele silisebenzise igama elithi abaphuma emazweni angaphandle,”.

Selokhu kuvele le vidiyo ezinkundleni zokuxhumana ezahlukene kube nokushayisana kwemibono phakathi kwamalungu eDudula noLux.

UNhlanhla Lux ubhale amazwi afanayo ekhasini lakhe laku-Twitter etshela abalandeli bakhe ukuthi udaba alufaki bonke abaphuma emazweni angaphandle kodwa lufaka abaphuma emazweni angaphandle abahleli kuleli ngokungemthetho.

Uthe ingqubomgomo ye-Soweto Parliament ihlanganisa konke: “ukubala okumbalwa ekwenzayo, sihlenga ogogo abadlwenguliwe, sibhikishela ugesi futhi silwa nezigebengu,” esho.

IPhini likaSihlalo weDudula uDan Radebe uthe njengoba umphakathi ubucabanga ukuthi inkulu impi phakathi kwabo noLux, ukungaboni ngaso linye nje kuphela.

Izihloko zakamuva