Idolobha lase-Switzerland lingaqhuma noma inini

Ngenkathi kuqhuma ngaphansi izinhlamvu zama tonner eziyi-3000 edolobheni lase-Mithoz e-Switzerland ngowezi-1947, kwakungukuqhuma okukhulu emlandweni. 

Futhi kusengaphinde kwenzeke!

Ngemuva kweminyaka engama-74 idolobha selakhiwe kabusha ucwaningo luveza ukuthi kunezinhlamvu zama-tonner ayi-3000 angaphansi kwedolobha.

Izikhulu zomyango zihambele leli dolobha elinenani labantu abayi-170, ukubatshela ngalezi zindaba ezimbi.

Basitshele ukuthi kumele basuse izinhlamvu ezisentabeni basitshele nokuthi kumele sisuswe lana, kusho uSven Meier ohlala khona lapha etshela abe-BBC.

Kumele kugujwe imigodi kwidepho yezimpi ebalelwa kwikhulu ngaphansi komhlaba. Lokhu kungase kuthathe iminyaka eyishumi.

Kwabanye abahlali lezi zindaba zilethe izinhlungu nemicabango yakudala yalobabusuku bangowezi-1947 ngoZibandlela.

Ngangineminyaka eyishumi nambili kusho uIda Steiner oneminyaka engama-84.

Ngangilele nomawami nogogo. Kwaba nokuqhuma okukhulu, baningi abalimala, nezakhiwo zawa ezazisentabeni.

Intaba nayo isakhombisa izibazi zalokhu kuqhuma

UIda kwakumele aqale kabusha impilo yakhe kwidolobha elidala. 

Manje usezotshelwa ukuthi sekumele ayoqala impilo yakhe kwenye indawo. Umuzi wakhe kumele uhlolwe iziphathimandla zendawo zibheke indawo ephephile ukwakha izakhiwo ezintsha.

Izihloko zakamuva