Idili lenyama labantu base-Limpopo

Elmon Tshikhudo

Inyama iwubukhazikhazi imiphakathi eminingi yasemakhaya engakwazi ukuyithenga.

Kodwa isigodi sase-Lambani sibe ngesinye ezibenenhlanhla ngesikhathi behlelwa obekungalindelekile ngoLwesithathu ntambama.

Izikhulu zase-Kruger National Park ebizihamba ngeloli eligcwele inyama yezindlovu zifike kulesi sigodi.

Batshele izakhamuzi ukuthi le nyama yenzelwe abafundi besikole sendawo i-Lambani Primary, kodwa isigungu esilawula isikole sinqume ukuthi inikezwe abazali.

Ngijabule ngokweqile, imimoya yenjabulo neyenyama ingene kulo lonke idolobhana, futhi imindeni yapheka idili yadla.

Iphunga lenyama yendlovu ethosiwe ibigcwele imizi, njengoba abaningi base beqala ukuyipheka, kanti abanye benza umqwayiba.

U-Erick Ndou, ongusihlalo wesigungu esilawula isikole, uthe inyama enikezwe lesi sikole kuhloswe ngayo ukulekelela ohlelweni lokuphakelwa kwezingane ezikoleni.

Kodwa ngokusho kukaNdou, ezinye izingane – njengalezo ezinezibongo “zakwaNdou” – ngokosiko azikwazi ukudla inyama yezindlovu.

“Sibone kungcono ukuthi sibize abazali ukuthi bazoyilanda esikhundleni sokuphekela izingane. Siwumphakathi ohlupheka kakhulu nabaningi abangasebenzi. I-windfall yenze umehluko omkhulu kulo mphakathi,” esho.

UNdou uthe ngokuzayo uma bebuya beletha inyama emnandi, kufanele balethe eyanele wonke umphakathi!

Umholi womphakathi uTakalani Musetsho ubonge lesi siqiwi, wathi bayayibonga yonke eminye iminikelo ababanikeze yona kule minyaka edlule, njengamadeski namakhithi ebhola labafundi.

UHelen Mmeth umphathi we-Kruger National Park, uthe izindlovu azizingelwanga, kodwa kufanele zibulawe ngenxa yokugcwala ngokweqile.

“Thina, ngosizo lodokotela bethu, sihlola impilo yezilwane ngaphambi kokuzijova. Sinemiphakathi ebuthakathaka ehlala eduze futhi abafundi yibona esibabeka phambili. Inyama yezilwane inamaprotheni amaningi adingwa ngabafundi,” kuchaza yena.

Izihloko zakamuva