Ichilo owesilisa omdala eshada intombazanyana (11) 

Lubhalwe intatheli yeScrolla

Ividiyo yendoda eneminyaka ephakathi yase-Kano eNyakatho ye-Nigeria ishada nentombazanyana (11) yamukelwe ngentukuthelo ezinkundleni zokuxhumana

Le ndoda iyi-alhaji okusho ukuthi iyilungu eliphezulu lomphakathi futhi ike yahambele e-Mecca. Imishado enjalo isemthethweni eNyakatho ye-Nigeria.

Kwividiyo esabalele kakhulu ku-inthanethi, le ndoda eyi-Alhaji izwakalisa injabulo enkulu njengoba yethula umkakhe omusha futhi imsondeza eduze kwayo.

Le ndoda ithi lo mshado ungowothando futhi uyisivumelwano: “Nguyena engimkhethile. Ngishade naye ngoba siyathandana.”

Yize abaningi ezinkundleni zokuxhumana bewugxeka lo mshado njengokuhlukumeza izingane, abanye bawuvikele bathi inkolo yamaSulumane iyayivumela imishado enje futhi ijwayelekile eNyakatho ye-Nigeria.

Nasi isibonelo sezimpendulo yaku-twitter:

“Ukuhlukunyezwa kwezingane kodwa umthetho wase-Nigeria ungokunye. Qedani umShado weZingane.”

“Ukucabanga nje le ndoda igibele le ngane kuyiphupho elibi.”

“Lokhu kuwukunukubezwa kwezingane okusobala, futhi ezikhathini eziningi ngiye ngizibuze ukuthi ingabe inkolo yamaSulumane e-Nigeria ihlukile yini kulena abayenza ngaphandle kwase-Nigeria.”

“Lena i-paedophilia ehlotshisiwe. Ukhona yini umuntu ongangichazela ukuthi indoda endala kangaka ikhangwa yini enganeni? Kuyadabukisa lokhu 😢.”

“Imbudane yonke lento😒😏 le ngane iyabonakala ukuthi ayijabulile.”

Esithombeni esingenhla; Owesilisa oyi-Alhaji nomakoti wakhe

Umthombo: twitter

Izihloko zakamuva