Ichilo izigebengu zihlasela amakholwa emfuleni 

Lubhalwe ngu-Emily Mgidi

Izigebengu ezingenamahloni zinonya uma zibhekene nezangoma, abaphrofethi kanye nabazalwane bamabandla. Laba bantu bezenkolo babayizisulu ezilula uma beyokhonza emfuleni noma beyohlambulula – babanjwa inkunzi ngesikhathi bethandaza.

Sekuphele isikhathi esingangenyanga abantu bebanjwa inkunzi emfuleni i-Lawley eningizimu yeGoli kanti manje izakhamizi zicela abomthetho ukuthi bangenelele.

NgeSonto eledlule amadoda abehlomile ahlasele amakholwa emfuleni. Bathathe omakhalekhukhwini babo, imali kanye nokhiye wemoto womunye umzalwane.

Umfundisi u-Aaron Mathebula uthe ubesemanzini ngesikhathi kwenzeka lokhu wathi kudingeke ukuthi azame konke okusemandleni ukuthi ehlise umoya ngoba ubehlambulula omunye umzalwane.

“Abazange basho lutho kithina bavele basikhomba ngesibhamu batshela abazalwane abebengaphandle kwamanzi ukuthi babanikeze imali nomakhalekhukhwini,” esho.

“Ngivele ngaphelelwa amandla. Babaphanga kanjani abantu abakhulekayo? Ngiyazi ukuthi sihlala ezweni lapho ubugebengu obudlange khona kodwa bengingazitsheli ukuthi bungafinyelela kuleli zinga.”

UMathebula uthe izigebengu zintshontshe umakhalekhukhwini wakhe nesikhwama semali.

Umfundisi uComfort Ngwenya uthe izigebengu zimkhombe ngesibhamu ekhanda ngesikhathi zifuna umakhalekhukhwini wakhe.

“Ngiyohlezi nginaso leso sithombe emqondweni wami. Kuyangixaka ukuthi laba bantu bebengenandaba nokuthi kungani sikuleya ndawo. Bebefuna lokhu abakufunayo,” esho.

Isangoma uMahlatse Mokoena uthe ubanjwe inkunzi mhla zimbili kuNhlangulana.

“Besikhanyisa amakhandlela ngesikhathi la madoda eza kithi efuna izimpahla zethu,” esho.

Abazalwane abazange baphikisane nabo. Ngesikhathi izigebengu seziqedile ukuthatha izinto zabo zibaleke ngemoto yohlobo lwe-VW Polo emhlophe.

Okhulumela amaphoyisa akwa-SAPS eGoli uthe kuvulwe amacala okugebenga wabe eseluleka labo abangaba nolwazi olungavalela izigilamkhuba ukuthi bathinte amaphoyisa.

Izihloko zakamuva