Icekelwe phansi imifanekiso yezindlovu eThekwini

Celani Sikhakhane

Icekelwe phansi imifanekiso yezindlovu kaMasipala weTheku ezakhelwa ukuheha izinkulungwane zabalandeli beNdebe yoMhlaba yonyaka ka-2010.

UMasipala wakhipha imali engaphezu kuka-R1.5 million ngo-2009 ngesikhathi ujuba oyiciko u-Andries Botha ukuthi enze izindlovu ngocingo namatshe.

Eminye yemifanekiso icekelwe phansi yakhishwa ucingo namatshe asetshenziswa ukwenza le mifanekiso.

Ngo-2010 le mifanekiso eyenziwe yasusa umsindo edolobheni laseThekwini ngesikhathi uSihlalo we-ANC esifundazweni ongasekho uMnu John Mchunu efika kule ndawo ehamba ngohlobo lwemoto ye-Jeep Cherokee efuna kususwe lezi zithombe.

Ngaleso sikhathi uMchunu wayethi lezi zindlovu ziwuphawu lwe-IFP futhi ngeke bazivumele edolobheni eliphethwe i-ANC.

Kamuva iDolobha lacela uBotha ukuthi asuse izakhiwo ezimbili kusale indlovu eyodwa nezinye izilwane ezimele izilwane ezibizwa nge-big 5 eNingizimu Afrika. 

UBotha wenqaba wabe eseyisa idolobha enkantolo lapho afika wawina khona icala.

Kuthe ngokuhamba kwesikhathi wabe esecelwa ukuthi engeze indlovu yesine ukuze kungabonakali njengokuqhakambisa uphawu lwe-IFP ngezindlovu ezintathu, wakwenza lokho.

Okuxakayo ukuthi sekusele izithombe ezakhiwe ezintathu kuphela kanti owesine ucekelwe phansi ngokuphelele.

USihlalo wekhokhasi ye-IFP eThekwini, uMnu Mdu Nkosi, uthe balusukumelile udaba lwezithombe eziqoshiwe kodwa kwanhlanga zimuka nomoya.

Okhulumela iTheku, uMsawakhe Mayisela, uthe isicelo somshwalense sesifakiwe ukuze kulungiswe le mifanekiso ezobiza imali cishe engu-R200 000.

“Isicelo somshwalense sesifakwe eMnyangweni womshwalense wedolobha kanti iciko nethimba lakhe bazowulungisa,” kusho uMayisela.

Uphinde waveza ukuthi bahlela ukuyisa imifanekiso e-North Beach ngoba indawo yase-Warwick ayiphephile ngenxa yezimoto ezihambayo kanye nezingozi zezimoto.

Izihloko zakamuva