Icekelwa phansi ingqalasizinda yamanzi kowase-NMB

Joseph Chirume

Njengoba uMasipala waseNelson Mandela Bay oshodelwa amanzi usabhekene nezinyathelo zokunqanda ukuntuleka kwamanzi, izigebengu zenza isimo sibe sibi kakhulu ngokucekela phansi ingqalasizinda yamanzi.

Izigebengu zicekela phansi amapayipi amaningi amanzi, zithatha izivalo zensimbi bese zizidayisela abaqoqa izinsimbi ezindala. Lokhu kubangela ukuthi amanzi ahlanzekile amosheke ngenxa yokonakala kwengqalasizinda.

NgoMsombuluko i-Scrolla.Africa sibone owesilisa egqekeza ipayipi lokucima umlilo ukuze ayokha amanzi okugeza amatekisi erenki yase-Kariega.

Umbiko wonyaka kamasipala wango-2020/21 uveza ukuthi umasipala ulahlekelwa u-29% wamanzi awo ngenxa yokuvuza, okunye kudalwa ukucekelwa phansi kwempahla.

Isimo siya ngokuba sibi njengoba amazinga amadamu ehle ngendlela eyingozi. Ngomhlaka-19 kuNtulikazi izinga eliphelele ledamu beliku-14.8% kanti idamu elisetshenziswayo njengamanje liku-2.37%.

Isakhamuzi uRosemary Nduna wase-Kariega uthe: “Kuyashaqisa lokhu. Abantu bayazi ukuthi sibhekene nokuntuleka kwamanzi kodwa bayaqhubeka nokuntshontsha amanzi. Umuntu uyigqekeza kanjani indawo yokugcina amanzi esetshenziselwa izimo eziphuthumayo?”

Isakhamuzi endaweni yase-Motherwell Nu 12 sithe izigebengu zihlezi zivula amaloli athutha amanzi e-Nooitgedacht Water Works bese zikhipha izingxenye zethusi ne-aluminium. I-Nooitgedacht Water Works ithola amanzi edamini lase-Free State i-Gariep.

“Kuyinto yansuku zonke. Umgwagqo i-Addo uhlezi ugcwele amanzi ahlanzekile aphuma emalolini acekelwe phansi,” kusho isakhamuzi.

Okhulumela iNelson Mandela Bay Joint Operation Centre on Water Crisis uLuvuyo Bangazi, uthe “Ukucekelwa phansi kwempahla kuyisenzo sobugebengu futhi abomthetho bazothatha izinyathelo. Izakhamizi ziyanxuswa ukuthi zonge amanzi futhi zisize uMasipala ukuthi unqande isihlava sokucekelwa phansi kwempahla,” esho.

Izakhamuzi zingashayela ku-041 506 5500 mayelana nokucekelwa phansi kwempahla ukuze zibike izenzo zobugebengu kanye nezenzo zokucekelwa phansi kwempahla eduze kwempahla kamasipala.

Izihloko zakamuva