Ibihanjelwe abaningi inkonzo yesikhumbuzo sika-AKA 

Lubhalwe nguBathandwa Ndlangisa

Izinkulungwane zabalandeli, amalungu omndeni kanye nabangani bahloniphe  u-AKA okokugcina ngoLwesihlanu.

Ngesikhathi kuqala inkonzo yesikhumbuzo e-Sandton Convention Centre abebezobhonga emswaneni babingelelwe ngevidiyo yokuhlonipha enamaculo ka-AKA aphambilini kanye nawokunandisa kwakhe okukhumbulekayo.

Le nkonzo ibihanjelwe izihlabani zomculo, osopolitiki, abasubathi kanye nezikhulu ezahlukene ebeziphume ngobuningi zizohlonipha lo mculi.

Ngaphandle kokudabukisa okukhulu obekugcwele kule nkonzo bekubungazwa impilo ka-AKA. Le nkonzo ibihambisana nochungechunge lwezinkulumo ezithinta inhliziyo emndenini ka-AKA.

“Bengingakaze ngicabange ukuthi ngizoma lapha namhlanje ngivalelise endodaneni yami,” kusho unina ka-AKA, uLynn Forbes. “U-AKA ubengumuntu wangempela wendalo, engumculi onothando nonesiphiwo futhi eyilungu elithandekayo lomndeni wethu. Thina sizomkhumbula ngokujulile, kodwa kakhulu kunakho konke siyohlezi sizazisa izinkumbulo esabelana ngazo ndawonye.”

Ezinye izikhulumi okuhlanganisa nabaculi abadumile bakuleli bakhulume ngokukhumbula u-AKA baphinde bahlonipha umlando wakhe omangalisayo womculo.

Umculi uDJ Tira uthe: “U-AKA ubeyingcweti yangempela emculweni wakuleli. Ubengumculi oqavile owakhuthaza inqwaba yabaculi namaciko. Sizomkhumbula kakhulu futhi siyohlezi sikhumbula umthelela omangalisayo abe nawo ezimpilweni zethu nasembonini yezokuncebeleka.”

U-Oskido uphinde wancoma u-AKA wathi: “Ngizizwa sengathi ngilahlekelwe ubhuti. U-AKA ubehlezi engisiza, enginikeza izeluleko futhi engeseka. Ube ugqozi kwabaningi bethu futhi ngizomkhumbula kakhulu.”

Ngesikhathi le nkonzo isizophuma abebeyihambele bebephethe amakhandlela bewaphakamisele phezulu becula ingoma ka-AKA edumile ethi-“Jealousy.” Bekuyisikhathi esithinta inhliziyo ngempela njengoba izinkulungwane zihlangane ndawonye ukuze zigubhe impilo nefa lenqalabutho yomculo.

U-AKA uzongcwatshwa ngoMgqibelo ngomhlaka-18 kuNhlolanja.

Umthombo wesithombe: Sithunyelwe

Izihloko zakamuva