Ibhele lizifihle endlini yangasese laluma owesifazane izinqa

Owesifazane esifundazweni saseMelika i-Alaska waba nokwesaba kwempilo yakhe yonke ngesikhathi ehlaselwa ibhele ngezansi ngenkathi eqhuba ibhizinisi lakhe endlini yangasese.

“Ngiphume lapho ngafika ngahlala endlini yangasese kwathi ngokushesha kubakhona okungiluma isinqe khona ngenkathi ngihlala phansi,” kusho uShannon Stevens etshela abakwa-Associated Press. “Ngagxuma futhi ngamemeza ngenkathi kwenzeka.”

UShannon, umfowabo u-Erik nentombi ka mfowabo babeye ehlane ukuyokhempa.

Umfowabo wezwa ukukhala waphuma waya endlini yangasese. Lapho, wathola uShannon enakekela isilonda sakhe. Baqale bacabanga ukuthi ulunywe intshindane noma okuthile okuncane.

U-Erik wayephethe isibani sakhe ukuze abone ukuthi kuyini.

“Ngivule isicabha sendlu yangasese ngabona kuvela ubuso bebhele libheke phezulu ivela ngembobo yomgodi, ibheke ngqo kimi,” uyasho.

“Ngivele ngavala isivalo ngokushesha okukhulu. Ngathi, ‘Kunebhele laphayana ezansi, kuzofanele siphume manje lapha,” uyasho. “Futhi sigijime sabuyela emuva ngokushesha okukhulu.”

Ngakusasa ekuseni ibhele lase lihambile.

Babona ukuthi ibhele  lingene ngaphakathi ethoyilethi ngembobo engezansi komnyango ongemuva.

“Ngilindele ukuthi kungenzeka ukuthi akukubi kangako umhume omncane nje wasebusika,” kusho uShannon.

UShannon uyafunga ukuthi ngokuzayo uzobheka ngaphakathi emgodini ngaphambi kokuhlala phansi.

Umthombo wesithombe: @SanAntonioZoo

Izihloko zakamuva