Ibhayisikobho yocansi yezingane ezincane iphehla udweshu

Ibhayisikobho ebhekene nocansi ezinganeni ezingakathombi ibize i-Netflix imali eyizigidi gidi njengoba izinkulungwane zabantu zingasayibuki.

Le bhayisikobho ewine imali ebizwa nge-Cuties iqondiswa nguMaïmouna Doucouré wase-Senegal.

Umlingisi ohamba phambili yintombazane eneminyaka eyi-11 ebizwa ngoAmy, umndeni wakhe usuka e-Senegal entshonalanga neAfrika ukuyohlala e-Paris.

Wajoyina iqembu lomdanso okuthiwa yi- Cuties ukuhlubuka mayelana nenkuliso yakhe yama-Muslim.

Lokhu yakhishwa le bhayisikobho kuqala uMandulo abantu abangaphezu kwabayi-600,000 basayine izivumelwano zokuthi i-Cuties ikhishwe embukisweni nokuthi i-Netflix ivulelwe icala lokuxhaphaza izingane.

Ilahlwe yizinhlangano ezimbili, eyama-Muslim kanye neyamakholwa.

UDoucoure yena ngesingaye uyi-Muslim eliphuma e-Senegal lazohlala e-Paris.

Uyavuma naye ukuthi ezinye iziqephu kunzima ukuzibukela.

Uthi ubezama ukubonisa ukuthi kunzima kangakanani ezinganeni ezincane zamantombazane ukuphila lapho okugcwele khona ucansi emphakathini.

“Amantombazane engikhulume nawo abonile ukuthi owesifazane obukekayo ku-Instagram noma ku-TikTok, uthola abalandeli abaningi. Bazama ukulingisa lokho ukuze nabo bezokwaziwa.

“Chitha nje ihora elilodwa ezinkundleni zokuxhumana uzowabona amantombazane amancane- ajwayele ukufaka iziqholo ebusweni- becijise imilomo bazulazule ngempahla yabo sengathi bangomama abadala.

“Kodwa abasibo omama futhi abayazi into abayenzayo.”

Izihloko zakamuva