Ibambela leNkosi lithi isiko lamaBalobedu lihunyushwe kabi

Kamogelo Muvhenzhe

Ibambela leNkosi yesizwe samaBalobedu lisole ulimi lwesiNgisi ngokuhumusha kabi umqondo wabo wesiko.

INkosana uMpapatla Modjadji wenze lokhu ngesikhathi enesithangami nabezindaba esigodlweni ngoMsombuluko ukucacisa ngesinqumo somkhandlu wasebukhosini sokuqeda ubuNdlovukazi bukaModjadji.

Lesi simemezelo senziwe ngesonto eledlule encwadini ebhalwe ukuthi umfowabo weNdlovukazi uMasalanabo oneminyaka engama-24 uLekukela usethubeni lokunyukela esihlalweni sobukhosi ngoMfumfu ngowezi-2022.

Lesi sinqumo sithuse abaningi, njengoba izingane zabesilisa zeNdlovukazi ebusayo ngokwesintu bezingafanele ukuthola isihlalo sobukhosi.

UMasalanabo wahlonishwa njengeNdlovukazi nguMengameli wangaphambilini uJacob Zuma ngowezi-2016.

UMpapatla utshele abezindaba ukuthi kunemiqondo ethile yesiko lamaBalobedu ehunyushwe ngendlela engesiyo olimini lwesiNgisi, njengamagama athi “Queen” noma “Rain Queen,” okuholela ekuchazelweni kabanzi emphakathini.

Wengeze ngokuthi e-Khelobedu, isihlalo sabo sobukhosi besingahlangene nobulili, njengoba sebeke baba nababusi bobabili besilisa nabesifazane eminyakeni engama-400 bukhona ubukhosi.

“Eminyakeni eyikhulu edlule isizwe sethu besikhona, bonke ababusi bethu bebebizwa ngoKhosi, noma ngabe owesilisa noma owesifazane. Amagama athi iNkosi neNdlovukazi siwaqabuke zolo lokhu, ”engeza.

Uqhube wathi inqubo yokwenza imvula ibandakanya umphakathi obanzi, obamba iqhaza emkhosini waminyaka yonke wokwenza imvula oholwa ngumbusi wabo ngaleso sikhathi.

Uthe, ngakho-ke akulungile ukuthi le nqubo yenziwe ngumuntu oyedwa.

“Noma ngubani obhekwa njengofanelekile ngumndeni wasebukhosini kanye nomkhandlu wasebukhosini, noma ngabe ubulili buni, angahlala esihlalweni sobukhosi kanti umshana wami uMntwana uLekukela Modjadji, wakhethwa njengendlalifa efanelekile yokuthatha isihlalo sobukhosi kunina,” kusho uMpapatla.

Umphathi weNdlovukazi uMasalanabo, uDkt Mathole Motshekga, ophinde abe yilungu lePhalamende le-ANC, uthe umkhandlu wasebukhosini ufuna ukuqoka “upopayi wabo” esihlalweni sobukhosi ukuze baqhubeke nokweba izimali zikahulumeni wesizwe samaBalobedu.

Isithombe: GCIS

Izihloko zakamuva