IAfrika imemezele ukuthi alisekho igciwane le-polio

Kungokokuqala ukuthi izingane zaseAfrika zikhululeke ekwesabeni ukuthi zingangenwa yigciwane le-polio yasendle.

Leli gciwane laliphethe izingane ezingaphezu kwezi-350,000 ngonyaka wezi-1988 kanti futhi lakhubaza izingane ezi-77,000 ngonyaka wezi-1996.

Kepha iminyaka engama-30 yokusebenza ngokungakhathali okwenziwa yizinhlangano zezempilo ezahlukahlukene, kuholele kwisibalo esingama-33 nje kuphela selokhu kwabikwa ngonyaka wezi-2018.

Futhi kuleli sonto, i-African Regional Certification Commission imemezele ukuthi izwekazi lase-Poland alisenalo igciwane le-polio.

I-Nigeria ibe izwe lokugcina eAfrika ukumenyezelwa ukuthi alisekho nakhona igciwane le-polio.

Esikwaziyo ngegciwane le-polio yasendle ukuthi:

• Lihlasela ikakhulukazi izingane ezingaphansi kweminyaka emihlanu – lihlasela uhlelo lwezinzwa

• Lithelelana ngokuthi lisuke kuwe liye komunye – ikakhulukazi ngamanzi angcolile

• Kungaholela ekukhubazekeni okungaguquki

• Nokwendela kweliphakade kungenzeka

Isithombe: I-WHO

Izihloko zakamuva