I-UBank isifakwe ngaphansi komnakekeli

Kamogelo Olaitan

I-Ubank isifakwe ngaphansi komnakekeli.

Lokhu kushiwo nguMphathi weBhange Lombuso laseNingizimu Afrika (i-SARB) uLesetja Kganyago ngoMsombuluko ntambama.

I-KPMG yaseNingizimu Afrika iqokwe njengo mnakekeli.

UKganyago ugcizelele ukuthi ibhange lisavulelekile ukwenza ibhizinisi futhi lisazoqhubeka nokubolekisa ngemali.

Umbusi uthe kunokukhathazeka mayelana nokwanela kwenhlokodolobha ye-Ubank, ukubusa kwayo okubuthaka kwebhizinisi kanye nokuntuleka kokulawulwa kwangaphakathi ebhizinisini.

Uthe ibhange lifakwe ngaphansi kokulondolozwa ukuze kuvikelwe abatshali-mali.

Ngaphambilini eyayaziwa nge-Teba Bank, i-Ubank inama-akhawunti alinganiselwa kwangu-4.7 million. Amakhasimende ayo amakhulu ngabasebenzi basezimayini kanye nemindeni yabo.

Yanikezwa ilayisensi yokuba ibhange ngo-2000 nakuba yaqala ukuhlinzeka ngezinsizakalo zezezimali kubasebenzi basezimayini kusukela ngo-1975.

“Ngemuva kokucubungula ubucayi bezinkinga ezibhekene nebhange nokubheka ukuthi mancane amathuba okuthi i-UBank ikwazi ukuhlangabezana nesibopho sayo njengoba zidingwa yi-Banks Act, uNgqongqoshe wezeziMali kanye ne-Prudential Authority banqume ukuthi i-Ubank ibekwe ngaphansi kokunakekelwa ngokushesha,” Kusho uKganyago.

Ubunikazi baleli bhange buhlezi busesigungwini esiphethwe ngabaphathiswa abakhethwe yiNyunyana Kazwelonke Yabasebenzi basezimayini kanye noMkhandlu Wezimbiwa eNingizimu Afrika.

Scrolla World Cup Quiz