I-Somalia nesomiso esinzima

Dylan Bettencourt

Izwe laseSomalia lizobhekana nesomiso esibi kakhulu eminyakeni engamashumi amane azayo. 

Lokhu kuvezwe ongoti bebikezela ukuthi ngoNhlangulana ingxenye yabantu abangu-16 million e-Somalia bangase bahlaselwe izifo ngenxa yokungadli ukudla okunomsoco.

Isomiso esikhona manje sithinta amazwe asekuqaleni e-Afrika, okubalwa i-Kenya, i-Ethiopia kanye ne-Somalia. 

“Uma kungenziwa lutho ngaloludaba cishe izingane ezingu-350 000 kwezingu-1.4 million kulonyaka ezingakutholi ukudla okunomsoco zingase zishone,” kusho u-Adam Abdelmoula ovela ehhovisini le-United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (i-Ocha).

U-Abdelmoula wengeze ngokuthi u-70% wezingane zesizwe aziyi esikoleni njengoba isomiso siholele ekutheni kuvalwe izikole eziningi.

I-Somalia izithola isengcupheni  yokuphindwa isomiso sendlala esenzeka ngonyaka ka-2011 njengoba isizwe sidonsa kanzima ukuthola ukudla.

“Sibhekene nengozi yangempela yokuphinda kwesimo sendlala sango-2011 esabulala abantu abaningi kanye nezingane,” kusho u-Mohamed Ahmed, umqondisi wohlelo lase-Somalia lokusindiswa kwezingane. 

Sekunemibiko yokuthi imindeni isheshe ishadise amadodakazi abo ngoba ihluleka ukuwondla njengoba imibiko ithi bangu-4.1 million abantu ababhekene nendlala enzima.

Cishe u-44% wezingane ezineminyaka engaphansi kwemihlanu ezingakutholi ukudla okunomsoco ngokusho kwe-The Telegraph.

Umhlengikazi esikhungweni i-Luuq malnutrition centre uFatuma Mohamed uthe imibhede ilinganiselwa ku-18 kuphela kodwa kunezingane ezingaphezu kuka-50 nomama bazo lapho.

“Okusikhathazayo izibalo ezinkulu esizitholayo. Sigcwele kakhulu futhi sisebenza ngaphezu kwamandla ethu sijwayele ukushoda ngezinsiza zokwelapha,” kusho lo mhlengikazi.

UMohamed wengeze ngokuthi ezinye zezingane zisengcupheni kanti ezinye zazo zishona zisendleleni yokuthola usizo esikhungweni.

“Abesifazane beza nezingane ezikhombisayo ukuthi azikutholi ukudla ngokwanele iningi lazo zinesifo sohudo esinamandla kanye nesimungumungwane,” eqhubeka nokuchaza.

INhlangano Yezizwe iveze ukuthi babalelwa ku-700,000 abantu asebeshiye amakhaya abo njengoba befuna umthombo wokudla namanzi.

I-Somalia ayizange ithole izimvula eziba khona ngokushintshana kwamasizini okushiye izwe lome ngo-90%.

Isomiso senze intengo yamanzi nokudla inyuke ngendlela enkulu kakhulu njengoba ikhuphuka ngo-34% unyaka nonyaka ngokusho kwenhlangano yezizwe.

Isimo e-Somalia kulindeleke ukuthi sibe sibi kakhulu ngaphambi kokuthi sibe ngcono njengoba kusenenkinga enkulu yokuxhaswa ngemali.

Ongoti bezenhlalakahle bathi bano-3% kuphela wezinto abazidingayo ukulekelela izwe.

Imvula ngoMbasa kulindeleke ukuthi ihlale ingaphansi kwesilinganiso njengoba izakhamuzi zezwe zesaba ukuthi izimpilo zazo zisengozini enkulu.

“Ngisabela izingane zami,” kusho uHawa Fargod, ohlushwa isifo sezinso aphinde anakekele izingane zakhe ezigulayo.

Umthombo wesithombe: @ShorelineAreanNews

Izihloko zakamuva