I-Ryanair igcine isiyekile isivivinyo sesiBhunu

Arthur Greene

I-Ryanair igcine isiyekile isivivinyo sesiBhunu ebesingundabamlonyeni ngemuva kokuthi abantu bakuleli beveze ukucasuka kwabo ngalolu daba.

Isivivinyo besinikezwa bonke abagibeli bakuleli ukuhlonza ukuthi  abaphethe yini amapasi omgunyathi. Labo abafeyila lesi sivivinyo bebengavunyelwa ukugibela.

Le mibuzo igxekwe kakhulu, njengoba abantu abaningi bakuleli – ikakhulukazi abamnyama – bengakhulumi futhi bengafundi isiBhunu kodwa benamapasi asemthethweni.

IsiBhunu sibuye sibukwe njengolimi lwabamhlophe olwalubusa ngezinsuku zobandlululo.

Isivivinyo besitholakala ngesibhunu kuphela.

“Ithimba lethu likhiphe isivivinyo esinemibuzo elula engu-12 engolimi lwesiBhunu,” kusho umphathi we-Ryanair uMichael O’Leary etshela abezindaba kuleli sonto.

“Nathi asizange sicabange ukuthi lokhu bekufanele. Ngakho sesisiyekile isivivinyo sesiBhunu, ngoba akuwenzi umqondo.”

Kodwa-ke, u-O’Leary uziphikile izinsolo zokuthi lesi sivivinyo besihlonza abantu bakuleli.

Izihloko zakamuva