I-Nando’s isikhiphe isikhangiso esisha

Arthur Greene

Isikhangiso esisha sakwa-Nando’s esikhuluma ngensambatheka siphinde sixwayise, sikhuluma ngezithandani zase-Ekurhuleni ezashayanisa abezindaba ngamakhanda ngesikhathi kuphuma indaba yokuthi owesifazane ukhulelwe izingane eziyi-11, kodwa asikaze sizibone lezo zingane.

Kuzwakala kujwayelekile?

Inhloso yesikhangiso ibheke kulaba abaqamba amanga baphinde badlulise izindaba ezingekho – ukulingisa i-Tembisa saga, nokuqagela izindaba ezingelona iqiniso ezenza isizwe sabambeka ngoNhlangulana.

Ngemuva kokumemezela ukukhulelwa okungelona iqiniso emhlabeni wonke, umbhali uyachaza ukuthi iNingizimu Afrika yonke yanikela ngezipho nangemali kulezi zithandani.

Isikhangiso esinonya sikhombisa ubaba esayina iphepha lokuqopha umlando siphinde simuveze emi phambi kwabantu bezindaba egqoke isikibha esibhalwe ukuthi-“Donate”.

“Kodwa kuvele kwacaca ukuthi kukhona ubuqili obenziwa ngoba akekho noyedwa oseke wazibona izingane”.

“Anikwazi ukukholwa izindaba ezingelona iqiniso”, kodwa umbhalo uthi “ningakwazi ukuthenga i-Nandos prego and chips”.

Isikhangiso sibuye sikhombise ubuthaka, kodwa udaba olashicilelwa uRampodi lube yinhlekelele enkulu egcine ukugxekwa ngokuphelele.

Isivumelwano esisha angeke sikushiye uzizwa sengathi kudlalwa ngawe kubhale indawo yokudlela i-Mozambique ebukela noma echazwa indawo yokudla yase-Portuguese ku-Twitter, bebhekisa kwintatheli uPiet Rampodi owabhala indaba.

Umthombo wevidiyo: @NandosSA

Izihloko zakamuva