I-Limpopo nobuciko bayo obunomlando omuhle

UThabiso Sekhula uthi i-Great North yake yaba isikhungo sokuhweba esichumayo esinamadolobha egolide nesiko lasendulo okufanele libe ugqozi lokuthi isifunda siphume ebuphofini nasekuphelelweni yithemba.

Kunomugqa okwi-The Lion King lapho umoya weNkosi uMufasa utshela uSimba ukuthi akhumbule ukuthi ungubani. Lokhu kwenzeka ngemuva kokuthi uSimba, ibhubesi ebelizoba yiNkosi ye-Pride Rock, libaleke ekhaya liyohlala nobhibhi kanye nengulube yehlathi laqala ukudla izimbungulu.

Ngifanekisa ngopopayi ngoba ngifisa sengathi amakhosi nezindlovukazi zase-Limpopo zingahleba ezindlebeni zalabo abasezihlalweni ukuze bakhumbule imvelaphi yabo.

Uma sibheka i-Limpopo namuhla ngokuntuleka kwemisebenzi okungaphezu kuka-40%, amadolobhana angenazo izidingongqangi kanye nobubha obukhubaza amahlathi agawulwayo ukuze kwakhiwe izithabathaba, lokhu kubangela izinga lokushisa elibi kakhulu nomoya nezimvula ezicekela phansi zona lezo zindlu. Kulula ukuphonsa ithawula.

I-Limpopo iyikhaya lempucuko yakudala ehlonishwayo kuze kube yimanje.

Ezinye zalezi zimpucuko zasendulo zazisungulwe kahle kangangokuthi ungakwazi ukulandelela inzalo yazo ngo-2022.

Njenge-Bahananwa yezintaba zase-Makgabeng e-Bochum izimpande zayo zingalandelelwa e-Botswana. INkosi yakhona, uMaleboho, yahlula uPaul Kruger nebutho lakhe ngokusebenzisa izintaba njengehawu, yabavimba yaze yanquma ukuzinikela ukuze isindise abantu bayo.

Izindaba zabo zibhalwe ezintabeni ngemidwebo yobuciko emadwaleni, okuhlanganisa nendaba yesitimela esamthatha.

Singaphinde sibhale ngeNdlovukazi uModjadji kanye nabantu bayo e-Bolobedu. Banomlando ocebile ezintabeni zase-Balobedu futhi bebengabavikeli be-modjadji cycad engcwele amakhulu eminyaka. Naphezu kwezinselelo ngabahlezi esihlalweni sobukhosi bamanje, ubukhosi bakaModjadji abukaze budume kakhulu. Kuyingoba ayikho into embi engakhulunywa ngabo ngoba baziwa njengesizwe esinemali!

Bese kuba nedolobha lasendulo lase-Mapungubwe lapho okuhlangana khona imifula i-Shashe kanye ne-Limpopo lapho okunemingcele yethu yamanje ehlukanisa iNingizimu Afrika, i-Zimbabwe kanye ne-Botswana. Uma usendaweni yokubuka e-Mapungubwe National Park, ungabona amafulegi amele la mazwe amathathu kalula. Impucuko yachuma njengesikhungo sokuhweba esisezingeni eliphezulu kusukela ngonyaka ka-1200 kuya ku-1300 AD, sihweba ngegolide namazinyo endlovu ne-Chinana, i-India kanye ne-Egypt.

Kule ndawo ebabazekayo lapho leli dolobha lasendulo legolide lakhethwa ngokuphelele njengekhaya, ungabona imikhaya yezindlovu ihamba ngezansi osebeni lomfula kanye namakhulu ezihlahla ze-baobab ezikuzungezile.

Futhi uma uvakashela izintaba zase-Soutpansberg, eziqhele ngamakhilomitha ayikhulu kuphela, ukuya ezindaweni zasemakhaya zama-Venda asendulo, kulula ukubona amathonya empucuko yama-Venda asendulo empilweni yesimanje, kusukela ezindaweni zokulala ezinobuciko obumelela abalingiswa basezinganekwaneni emlandweni wabo ukukhetha ukuhlobisa okuyinhlanganisela yezindwangu ezipendwe ngezimpawu zasendulo kanye nezinto zobumba ezisasetshenziswa uma kuphekwa.

Kwezinye zalezi zigodi, uze ubone amanye amaciko ephupha ngempucuko yasendulo futhi ebaza amaphupho awo ngokhuni, aphinde aphindulele kumaqhawe ukuze bangalokothi bakhohlwe.

Njengoba uhamba umzila wendawo yase-Limpopo usuka e-Mapungubwe National Park kanye neNdawo Yamagugu Omhlaba unqamula e-Musina, uya ezindaweni ezisenyakatho ye-Kruger National Park ukuya endaweni yase-Thulamela, kulula ukwakha kabusha impilo yeminyaka engaba ngamakhulu amahlanu edlule lapho impucuko eniningi eyahlangana khona kwashadwa, kwahwebelwana lapho konke okwachuma khona phezu kwala manzi.

Futhi kungenxa yokwazi lo mlando ukuthi i-Limpopo ingakhumbula ubukhulu bayo futhi idlondlobale idlule ekubeni yileli gobolondo lodumo lwayo lwakudala.

Izithombe ngabangu-1000 bezinto zase-Limpopo

Amazwibela:

Idolobhana lasendulo lama-Venda elibuyiselwe ezintabeni zase-Soutpansberg eMakhado.

Isikhungo sokuhunyushwa kwe-Mapungubwe esiqiwini sezwe sase-Mapungubwe esiphethe izinto eziningi zobuciko ezivela edolobheni lakudala.

Ubuciko be-rock ethafeni lase-Makgabeng okubonisa impilo yakule ndawo emakhulwini eminyaka edlule.

Izihloko zakamuva