I-IFP ibuyela empini yakudala ngoButhelezi

Celani Sikhakhane

Bekungenakugwemeka ukuthi i-IFP izophinde futhi ikhethe uMengameli osethathe umhlalaphansi Inkosi uMangosuthu Buthelezi ukuhola umkhankaso wayo okhethweni oluzayo.

Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule, iphrofayili nokuthandwa kukaShenge kukhuphuke kwaholela ekutheni abaningi bambone njengomuntu osemdala kakhulu kwezepolitiki. Amava akhe ezindabeni zendabuko amsize ekuqondiseni iNdlunkulu yakwaZulu kanye nesizwe samaZulu ukulungiselela ukutshalwa kweSilo samaBandla uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu okhotheme.

Yikho kanye lokho obekusatshwa yi-ANC KwaZulu-Natali ngesikhathi ithi ukuphatha izindaba zaseNdlunkulu yakwaZulu kukaButhelezi kwakha isithombe sokuthi abasebukhosini baxhase i-IFP.

Amaphosta amasha eqembu anobuso bukaButhelezi manje asegcwele ezinkundleni zokuxhumana ngaphambi kokhetho lohulumeni basekhaya oluzoba ngomhla wokuqala kuLwezi.

UButhelezi wathatha umhlalaphansi ngowezi-2017 njengoMengameli weqembu, okuyisikhundla asiphathe iminyaka engaphezu kwengama-40.

Lesi senzo sokubuyisa uButhelezi sichazwe njengesinyathelo esinobuhlakani sokuthola ukusekwa okwengeziwe kwe-IFP.

Umhlaziyi wezepolitiki, uDkt Ralph Mathekga utshele i-Scrolla.Africa ukuthi uButhelezi ukhombise isimilo esithe xaxa emphakathini esizosiza i-IFP ukuthi ithole amavoti amaningi.

“Kusheshe kakhulu yini ukuthi i-IFP idedele uButhelezi ukuthi ahambe ngokuphelele. Basamdinga. Ngikholwa wukuthi uhlelo lokumbeka phambili lubalulekile eqenjini. Ngisho nesinqumo sabo sokumnika isicoco se-Emeritus, nokuyinto engingakaze ngizwe ngayo kwezepolitiki, kukhombisa ukuthi usadingeka kakhulu ukudlula noma ngubani eqenjini,” kusho uMathekga.

Labo abaphikisana nokusetshenziswa kobuso bukaButhelezi okhethweni bakholelwa ekutheni uma i-IFP ilahlekelwa, kuzosolwa uMengameli ohleli manje weqembu uVelenkosini Hlabisa.

“Sibe nesimo esifanayo ngowezi-2009,” kusho umholi omkhulu.

“USihlalo Kazwelonke wangaleso sikhathi, uZanele kaMagwaza Msibi wayengenele ukhetho lukaNdunankulu we-IFP eKZN.”

Lo mholi omkhulu uthe yize ebengenele ukhetho lukaNdunankulu, kodwa iqembu belisasebenzisa ubuso bukaButhelezi ukukhankasa.

“Ngemuva kokuhlulwa, uButhelezi wasola uKaMagwaza Msibi ngokungasebenzi kahle kweqembu. Singazithola sesisesimweni esifanayo”.

Okhethweni lohulumeni basekhaya lwangonyaka wezi-2016, uButhelezi waba ngundabamlonyeni esikhungweni semiphumela se-IEC eThekwini ngemuva kokuthi iqembu lakhe linqobe komasipala abaningi abakhulu ababahlula ngowezi-2011.

Izihloko zakamuva