I-Google ixwayise abasebenzi ukuthi bagome kungenjalo bazoba sengozini yokulahlekelwa umsebenzi

Dylan Bettencourt

I-Google ixwayise abasebenzi bayo ukuthi bagomele i-Covid-19 kungenjalo bakulindele ukuba engcupheni yokuhlawuliswa nokuxoshwa emsebenzini.

Imemorandamu yakwa-Google iveze ukuthi bonke abasebenzi bayo banomnqamula juqu  wangomhlaka-3 kuZibandlela ukuveza nokuqinisekisa ukuthi sebegomile.

Ngokusho kwe-CNBC abasebenzi banikezwe ithuba lokufaka isicelo sokuxolelwa kwezokwelashwa noma ezenkolo.

Umbiko uveze ukuthi inkampani izoqala ukuxhumana nanoma yisiphi isisebenzi esingakavezi ukuthi sesigomile ngosuku lwangomqamula juqu.

Izisebenzi ezinqaba ukuthobela imemorandamu kuze kube umhlaka-18 kuMasingana zizomiswa izinsuku ezingu-30 emsebenzini, kodwa baqhubeke nokuthola imiholo yabo  kuphinde kulandele ukumiswa komsebenzi ngamunye izinyanga eziyisithupha ngaphandle kokuholelwa okuyilapho bezibeka khona engcupheni yokuthi inkontileka yabo ingase inqanyulwe.

Izwe laseMelika lilwa nokukhula kokutheleleka nge-Covid-19 kulandela ukutholakala kwegciwane elisha elihlukile i-Omicron, ikakhulukazi e-Silicon Valley lapho okukhona ihhovisi lakomkhulu bakwa-Google. UMengameli uJoe Biden ugunyaze inqubomgomo yokugoma kosonkontileka benhlangano ezweni lonke elandelwe i-Google.

“Noma ubani ongena esakhiweni sakwa-Google kufanele abe esegomile ngokugcwele noma abe nendawo yokuhlala egunyaziwe emvumela ukuthi asebenze noma eze esakhiweni,” kusho inkampani kumemorandamu.

I-Google ingenye yezinkampani ezinkulu emhlabeni wonke enabantu abangaphezu kuka-150,000 abaqashwe i-Google eMelika kuphela.

Inkampani yengeze ngokuthi ukuhlolela i-Covid-19 njalo akuyona indlela evumelekile yokuthola umgomo.

I-Google ayizange iphendule ngokuqondile embikweni we-CNBC, kodwa iveze ukuthi bazobambelela kumemorandamu yabo yize begxekwa ngabaningi.

“Sizibophezele ekwenzeni konke okusemandleni ukusiza labo basebenzi abangagonyiwe ukuthi benze njalo. Siyiseka ngokuqinile imithetho yethu yokugoma,” kusho inkampani itshela i-Reuters.

Le nkampani bekufanele ibuyele emahhovisi ayo ekuqaleni kwale nyanga, kodwa yabambezela ukubuya kwayo ngenxa yokwesaba i-Omicron nokumelana nabasebenzi babo ukuze bathole umgomo ngaphambi kokuba babuyele emsebenzini wabo ngokugcwele.

Umthombo wesithombe: @CNBC

Izihloko zakamuva