I-Ethiopian Airlines isolwa ngokuhweba izilwane zasendle zase-Afrika

Arthur Greene

Uphenyo olwenziwe yi-World Animal Protection luveza ukuthi i-Ethiopian Airlines, okuyinkampani yezindiza ehamba phambili e-Afrika, iyabandakanyeka ekuhwebeni izilwane zasendle zase-Afrika umhlaba wonke.

Umbiko osihloko sithi-“Cargo of Cruelty” uchaze kabanzi ukuthi ezinye zezinhlobo zezilwane eziyigugu kakhulu nezisengcupheni yokushabalala zihanjiswa kanjani kwamanye amazwekazi ukuze zigcinwe njengezilwane zasekhaya.

Umbiko uthi i-Ethiopian Airlines iyona ehamba phambili ngokuthutha lezi zilwane.

“Phakathi kowezi-2016 nowezi-2020, okungenani izinhlobo ezingama-25 zezilwane zasendle ezibandakanya izilwane ezihuquzelayo, ezincelisayo, izinambuzane kanye nezilwane eziphila ezweni nasemanzini kuvezwe ukuthi bezithuthwa yizindiza zase-Ethiopia,” kusho umbiko.

Ama-Bushbabies, ama-African civet, izimfudu, ama-African Ball pythons kanye nama-Rhinoceros vipers ngezinye zezinhlobo ezithuthelwe emazweni angaphandle.

Uphenyo lwabo lubuyekeze umsebenzi wezinkundla zokuxhumana wabathengisi bezilwane zasendle eNtshonalanga Afrika. Kutholakale ukuthi abathengisi ababili base-Togo bakhangise izinhlobo zezilwane ezingaphezu kwezingama-200.

Izinhlobo ezibonwe ezithombeni ezifakwe ezinkundleni zokuxhumama ezingaphezu kuka-7% zihlukaniswa ngokusemthethweni njengezisengozini futhi eziyingozi.

Uphenyo lube selucubungula izimpahla ezingama-33 ze-Ethiopian Airlines, lwathola ukuthi okungenani ezine zazo bezithwele izilwane ezincelisayo ezizothunyelwa emazweni okubalwa kuwo i-Italy, i-Malaysia kanye ne-Thailand.

“Njengoba umhlaba usabhekene nalolu bhubhane, kubalulekile ukukhumbula ukuthi kukholakala ukuthi konke kwaqala – ngokuhweba izilwane zasendle,” kusho u-Edith Kabesiime, umphathi wemikhankaso yezinhlangano zezilwane zasendle.

Uveza ukuthi ukuhweba kwezilwane zasendle mhlawumbe yikho okwadala ukuqubuka kwegciwane le-corona okwamisa ipulanethi ezinyangeni eziyi-18 ezedlule.

“[I-Ethiopian Airlines] ingenisa imithi yokugoma esindisa impilo ku-Covid-19, kodwa ngesikhathi esisodwa, ngokuthutha izilwane zasendle eziphilayo, kungenzeka ukuthi zithutha amagciwane ayingozi emhlabeni jikelele”.

Lo mbiko ufuna ukuthi i-Ethiopian Airlines ivimbe ukuhweba kwezilwane eziphilayo, futhi ithathe izinyathelo ngokushesha ezinhlobeni zezilwane okungenzeka ukuthi zihambisa amagciwane ayingozi.

I-Ethiopian Airlines iphendule lo mbiko ngoLwesine ngendatshana eshicilelwe kwi-News Ghana:

“I-Ethiopia airlines ikunakekela kakhulu ukuthuthwa kwezilwane eziphilayo emoyeni futhi iyilandela ngokuqinile yonke imithetho kazwelonke, yesifunda kanye neyamazwe omhlaba mayelana nokuthuthwa kwezilwane eziphilayo”.

Izihloko zakamuva