I-Drakensberg ivimbele izivakashi ukuthi zidobe ukuze ilethe ithuba kubantu bendawo

Celani Sikhakhane

Izivakashi ezivakashela endaweni yoKhahlamba maphakathi neKwaZulu-Natali zivinjelwe ukudoba edamini eliseduze ngenhloso yokunikeza abantu bakule ndawo ithuba lokufukula umnotho wendawo.

I-Drakensberg ihlanganisa amakhilomitha angaphezu kwayi-1,000 KwaZulu-Natali, i-Lesotho kanye nakwaXhosa, futhi izindawo zayo ezimangalisayo ziyenza ibe phakathi kwezindawo ezithandwa kakhulu izivakashi kunoma yiziphi izifunda.

Lesi sinqumo sithathwe uVikizitha Mlotshwa, oyimeya esanda kukhethwa kuMasipala wasoKhahlamba, othe kuze kube manje izivakashi kuphela ezivuna ku-Woodstock Dam.

“Umasipala uzoqala ukulilawula leli damu uvale wonke umuntu ofuna ukulisebenzisa ngaphandle kwemvume, futhi ngenhlanhla sinezinhlaka zomphakathi okuzovele kube yizona eziseqhulwini ukuthola izimvume zokudoba,” kusho uMlotshwa.

Amaqembu omphakathi azohlinzeka ngolayini wokuphakela abathengisi abasebenza ezindaweni zokuhlala.

“La mathimba okudoba aphinde ahlinzeke ngezinhlanzi zawo kubadayisi basemgwaqweni base-Bergville nase-Winterton, okungamadolobha angakithi,” echaza.

Abantu baqhamuka kuzo zonke izinkalo zezwe bezodoba e-Drakensberg.

Ukudoba kwezokuvakasha akulawuleki, nakuba abanye beletha imali emabhizinisini endawo, abaningi bafika baphange amanzi bahambe bengalethanga mali emiphakathini.

UMlotshwa uveze ukuthi abanye bafika bagcwalise amaveni abo ngezinhlanzi bese behamba bengazishiyanga ngisho nakwelilodwa ibhizinisi.

UKhululiwe Mazibuko, ongumdayisi wasemgwaqeni wendawo, uthe uyayiseka imithetho emisha, kodwa ngeke ajabule kuze kube okushiwo uMlotshwa kuyenzeka.

“Osopolitiki bahlezi befika basithembise zonke izinto, kodwa ekugcineni sihlezi sihlupheka. Sengineminyaka ngidayisa emgwaqeni, kodwa angikaliboni ushintsho,” esho.

I-Drakensberg ingenye yezindawo ezivakashelwa kakhulu izivakashi KwaZulu-Natali.

Izihloko zakamuva