I-DA ithola ingxenye enkulu yeminikelo ukubhekana nokhetho

Lubhalwe nguZukile Majova

Amaqembu amakhulu ezepolitiki aseNingizimu Afrika abhukuda emalini, athola iminikelo engaphezu kuka-R172-million phakathi komhla lu-1 kuMasingane kuya kumhlaka-31 kuNdasa.

Iqembu eliphikisayo iDA lithole ingxenye enkulu kubaxhasi bakuleli nabakwamanye amazwe, nokwandisa isikhwama sayo ngemali engaphezu kuka-R65-million.

Iqembu elibusayo i-ANC limemezele iminikelo efinyelela ku-R16,7 million.

NgoLwesihlanu, iKhomishini yoKhetho (IEC) eziMele ikhiphe umbiko wayo wokuDalula ngeziMali zeQembu, ikota yesine yoNyaka weziMali ka-2023-24.

“Inani leminikelo esimenyezelwe ngokokuqala ngqa kusukela kwasungulwa uMthetho wokuXhaswa ngeziMali kweQembu ukuthi lidlule isamba sika-R100-million kunoma iyiphi ikota,” kusho i-IEC.

Bathe isamba esimenyezelwe u-R172,069,959.

Okungenani amaqembu ezepolitiki angu-13 amemezele iminikelo yangasese ekoteni yokuqala yonyaka.

 1. I-Able Leadership – R360,000
 2. I-ActionSA – R10,525,000
 3. I-African National Congress – R16,782,000
 4. I-African Transformation Movement – R120,000
 5. IChange Start Now – R35,820,000
 6. IDemocratic Alliance – R65,074,359
 7. I-Economic Freedom Fighters – R2,640,000
 8. Independent South Africa National Civic Organisation- R1,599,000
 9. Inkatha Freedom Party – R20,000,000
 10. IPatriotic Alliance – R1,030,000
 11. IRise Mzansi – R15,100,000
 12. I-United Democratic Movement – R2,250,00
 13. IFreedom Front Plus – R769,600

I-ActionSA (R10,5m) – Ithole iminikelo yayo eminingi kumnikeli wayo ojwayelekile, usozimali wakwa-Israel ozinze eNingizimu Afrika uMartin Moshal unikele ngo-R9,000,000 kumnikelo omenyezelwe yiqembu. Wenze iminikelo emithathu eyehlukene engu-R3,000,000, u-R2,000,000 no-R4,000,000 ngoMasingane, uNhlolanja noNdasa nonyaka. Iminikelo esele ye-ActionSA komunye osondelene neqembu, uMoss Kadey umuntu owaziwa ngokuthi uChris du Toit, kanye nebhizinisi elaziwa ngeStyle Eyes of California.

I-ANC (R16,7m) – I-IEC ithe iminikelo emibili ephezulu yeqembu ingu-R6,900,000 iyinye, itholwe ezinkampanini ezihambisana nesikhulu sezimayini, uPatrice Motsepe, okuyi-African Rainbow Minerals Limited neHarmony Gold Mining Company Limited. Eminye iminikelo emenyezelwe yatholwa ezinkampanini ezintathu ezihlukene: iNaspers Limited (R2,000,000), i-Elohim Erets (R472,000) kanye neVukuzenzele Boukontrakteurs (R510,000).

I-African Transformation Movement – ​​Ithole umnikelo ka-R120,000 kuCaesar Nongqunga.

IChange Starts Now (R35,8m) – Iqembu elasungulwa ngowayengusomabhizinisi uRoger Jardine lithole u-R35,8m kubaxhasi abathathu abahlukene: uFynbos Ekwiteit (R15,000,000), uMain Street 1564 (R15,000,000) kanye neBall Family Trust (R5,820,000) ). I-CSN ayingenele ukhetho.

IDemocratic Alliance (R65,07m) Ithole iminikelo emithathu ehlukene ka-R10,000,000 umuntu ngamunye ku-Main Street 1564, uJonathan Ernest Maximillan Oppenheimer kanye nomunye okubikwa ukuthi ungubaba ka-Ernest, uNF Oppenheimer. “Iminikelo eyengeziwe yatholwa kuMartin Moshal (R8,000,000), inkampani ebizwa ngeSection 48 of Flat 405 San Michele Clifton (Pty) Ltd (R6,000,000), iGap Infrastructure Corporation (Pty) Ltd, R6,000,000 imali eyengeziwe engu-R4,000,000 eyenza isamba sika-R 10,000,000, izinhlaka ezimbili ezihlangene noPatrice Motsepe, okuyi-African Rainbow Minerals Limited (R2,520,000) neHarmony Gold Mining Company Limited (R2,520,000), kanye neNaspers Limited (R2,000).”

I-EFF (R2,6m) – lthole iminikelo ezinkampankni ezihambisana noPatrice Motsepe: I-African Rainbow Minerals Limited (R1,320,000) kanye neHarmony Gold Mining Company Limited (R1,320,000).

I-IFP (R20m) – Ithole imnikelo eyehlukene ka-R10m umuntu ngamunye evela kubaba ababili nendodana, uNF Oppenheimer noJonathan Ernest Maximillian Oppenheimer.

I-Patriotic Alliance (R1,03m) – Bathole umnikelo ka-R800,000 kanye no-R230,000 owenziwe umholi weqembu, uGayton McKenzie, kanye nenhlangano ebizwa ngokuthi u-E Botha kanye no-Y Erasmus Inc.

IRise Mzansi (R15,1m) – Ithole imnikelo kubantu ababili abahlukene. Umnikelo omkhulu kunayo yonke iphuma enhlanganweni ebizwa ngokuthi, We Are the People (R15m) no-R100 000 kaPeter Vundla.

Izihloko zakamuva