I-DA isola i-ANC ngokucwasa ngokwebala ekuqasheni abantu

Lubhalwe ngu-Anita Dangazele

IMeya yeDolobha lase-Tshwane eliphethwe yi-DA, uCilliers Brink, uhole umbhikisho ophikisana nezikhundla ezicwasa ngokwebala kanye nenkohlakalo ye-Expanded Public Works Programme (EPWP) eNelson Mandela Bay ngoLwesine ekuseni.

Isixuku samakhaladi angasebenzi abegqoke izikibha zophawu lwe-DA besidansela umculo wama-piano phambi kwehholo ledolobha iNelson Mandela Bay ngesikhathi kubebhikishelwa lokho i-DA ethi izinhlelo zokuqashwa kwabantu ezinokucwasa ngokwebala, nenkohlakalo ohlelweni lwe-EPWP.

Ezihlweleni ebezihambisana noBrink bekukhona owayeyiMeya yeNMB uRetief Odendaal, usihlalo we-DA esifundazweni uYussuf Cassim, nokhulumela i-DA NMB corporate services u-Annette Lovemore.

ULovemore uthe iqembu lilwela ukuqeda umthetho obandlululayo wokuqashwa kwabantu, ongakhombisi izinhloso ezinhle ngeNelson Mandela Bay nokuthi indawo imeleni.

“Uma nje abantu abamhlophe, amaKhaladi namaNdiya benganikwa ithuba elifanelekile emsebenzini kulo masipala; futhi uma lo masipala usaqhubeka nezinqubo zawo zokukhetha ezingenabo ubulungiswa, ezishiya ngaphandle abamhlophe, amaKhaladi namaNdiya, sizoqhubeka nokulwela okulungile,” kusho uLovemore.

Uthe u-23% wabantu bakuleli dolobha ngamakhaladi, kodwa umasipala uqashe u-17% kuphela walaba bantu.

ULovemore uthe njalo uma kuphuma umuntu oyikhaladi ohlelweni, kufakwa abasebenzi besifazane abamnyama – okuyinto i-DA ethi ayinabo ubulungiswa.

Ubuholi baleli qembu buthe uBrink umenywe ukuthi ahole imashi aphinde acobelele ngolwazi lwakhe njengoba ephumelele ukuqeda inkohlakalo ku-EPWP kumasipala wakhe.

Iqembu lithe labikelwa ukuthi kukhona abantu abahola phakathi kuka-R10 000 no-R30 000 ngenyanga ngoxhaso lwe-EPWP.

Owayeyimeya ye-NMB uRetief Odendaal uthe ukubone lokhu ngesikhathi eseyimeya.

“Kunesizindalwazi esingaphakathi kumasipala esingakwazi ukufinyelela kuso, futhi ngesizathu esizwakalayo ngasohlangothini lwabaphathi ngoba bafuna ukufihla abakade bethola la maholo, kodwa mina ngizibonele ngawami amehlo,” kusho u-Odendaal.

UBrink uthe ubekhona ezokhombisa umasipala indlela yokuqeda inkohlakalo.

“Asizange sicele muntu ikhadi lobulungu noma sibuke umbala wesikhumba sakhe, noma sibuze lapho ehlala khona, noma amalungu omndeni wabo. Sibuze ukuthi ngabe uswele ungakwazi ukufaka isandla? Ngakho isivumelwano bekuwukuqeqeshwa emsebenzini ukuze ukwazi ukushiya uhlelo lwe-EPWP unamakhono amaningi kunangesikhathi ungena,” kusho uBrink etshela izihlwele.

Osesithombeni ngenhla: Imeya yase-Tshwane uCilliers Brink ekhuluma nabaqoki.

Umthombo wesithombe: Anita Dangazele

Izihloko zakamuva