I-DA isohlangothini lwezinduna zase-KZN ezingasayithandi i-ANC

Lungani Zungu

I-DA KwaZulu-Natali isithathe isinqumo esijulile sokuthatha ingxenye yevoti le-IFP esifundazweni.

Eminyakeni engamashumi amabili edlule, leli qembu laligxile ekukhuliseni ukwesekwa kwalo ezindaweni ezisemadolobheni aseThekwini, eMgungundlovu nase-Stanger, kodwa alizange lingene ezigcemeni ze-IFP ngaphesheya koMfula uThukela.

Kodwa ngaphambi kokhetho lohulumeni basekhaya, i-DA ichele intelezi yayo ezindaweni zasemakhaya e-KZN ngokujoyinisa amakhulu ezinduna ezilwela ukuthola umholo wazo wezigidigidi eziyi-R1.4 kuhulumeni we-ANC.

“Kusobala ukuthi sifuna ukukhokhelwa imali, kodwa sinombono wokuthi kumele ivele kuhulumeni kazwelonke,” kusho uFrancois Rodgers ongumholi we-DA esifundazweni.

Izinduna ziphinde zasabisa ngokungayikhankaseli i-ANC okhethweni oluzayo, ziletha enye inkinga eqenjini elibusayo elingazinzile.

Ngesonto eledlule, i-ANC yehlulekile ukuletha abanye babaholi bayo ku-IEC ungakafiki umnqamulajuqu. Manje, izinduna ezingaphezu kweziyizi-3 000 e-KZN zisabisa ngokugqugquzela abantu bazo ukuthi bangayivoteli i-ANC ngenxa yemali engakhokhiwe eyizigidigi eziyi-R1.4.

Izinduna azikhokhelwanga e-KZN kusukela phakathi kowezi-2013 nowezi-2016 ngesikhathi sikaMengameli wezwe uJacob Zuma.

UNobhala-Jikelele woBumbano Lwezinduna, Induna uFalendoda Malinga wasifunda sase-Zululand, uthe baphoqeleke ukuthi bathathe isinyathelo esiqinile sokulwa ne-ANC.

“Asiyona ingxenye yepolitiki kodwa izimo ziyasiphoqa ukuthi sitshele abantu bakithi ukuthi bangayivoteli i-ANC,” kusho uMalinga.

“Badlale ngathi isikhathi eside kakhulu. Sikhathele izaba”.

UMalinga uthe i-ANC izozwa ukushisa okhethweni.

“Isifundazwe esasemakhaya kakhulu futhi siphethwe izinduna. Cabanga nje ukuthi kuzokwenzakalani ngesikhathi sokhetho uma izigidi zabahlali basemakhaya belahla i-ANC,” esho.

UMalinga uphinde wathi i-Cooperative Governance and Traditional Affairs (i-Cogta), okuyiyona ebhekele ukubakhokhela imiholo, ibathembise ukuthi bazothola imali yabo ngaphambi kokhetho. Namanje abakatholi ngisho isenti.

Imiholo yeZinduna ayikanyuki isuka kumali eyizi-R9,000 kusukela ngowezi-2017.

Uhulumeni wesifundazwe oholwa yi-ANC e-KZN uthe awunayo imali yokukhokhela izinduna.

I-Cogta ithe ibhekene nalolu daba ngaphakathi.

Izihloko zakamuva