I-DA imise uGouws ngamavidiyo akhe acwasa ngokobuhlanga

I-DA isimise uRenaldo Gouws ngemuva kokuqinisekisa ukuthi ividiyo yakhe esebenzisa inhlamba ecwasa ngokwebala eyangempela.

Ekuqaleni ngesikhathi kusasolwa ukuthi ividiyo ingeyomgunyathi, le vidiyo iholele ekumisweni kukaGouws ngokushesha yi-DA Federal Executive njengoba esebhekene manje esebhekene namacala okuqondiswa izigwegwe phambi kweFederal Legal Commission yeqembu.

I-DA iphenye ividiyo eveza uGouws, oyilungu elisha lePhalamende esebenzisa inhlamba yokucwasa ethi akubulawe abantu abamnyama.

Kule vidiyo, okwabelanwe ngayo ngabakwa-IOL, ngolimi olucacile, uGouws uzwakala ethi:
“Kulungile, ngakho kunezinto ezimbalwa engifuna ukuzisho, bulalani onke ama-khla. Bulalani wonke ama-ngers. Yilokho nje kuphela engifuna ukukusho. Bulalani ama-khla, bulalani onke ama-ners.

USihlalo womkhandlu we-DA uHelen Zille utshele i-News24 ngoLwesithathu ukuthi wazisiwe ngale vidiyo wabe esekhuluma noGouws.

“Umbiko wakhe wokuqala uthi ividiyo ayilona iqiniso, kodwa senza konke okusemandleni ethu ukuqinisekisa ukuthi ividiyo iyiqiniso,” kusho yena.

“Uma kutholakala ukuthi ividiyo iyiqiniso, kuphelile ngaye. Uzokhishwa njengelungu lePhalamende. Ulimi olunje alunabulungiswa futhi alwamukelekile. Angiboni ukuthi lungathethelelwa kanjani lolu limi oluhlambalazayo.”

NgoLwesibili, uGouws uxolisile ezinkundleni zokuxhumana ngevidiyo ka-2009 lapho ayeveza khona ukuthi abantu abamhlophe babevezwa njengezitha wathi, “Uma ama-Afrika enyamalala emhlabeni, akekho oyoqaphela.”

Uthe le vidiyo isetshenziswe ngendlela engesiyo.

“Ngafaka umbhalo omude kuFacebook wango-2013 lapho ngaxolisa ngendlela engadlulisa ngayo umlayezo wami kumavidiyo ami (ngendlela ekhombisa ukuthukuthela, ubutha, ukugxeka kanye nokucasuka),” usho kanje.

“Ngiyaziphikisa noma yiziphi izinsolo zokucwasa ngokwebala. Nokho ngiyabona ukuthi umlayezo wami uhlanekezelwe kanjani futhi ngizibophezele ngokugcwele ngezenzo zami ngisemncane ngingakokhuli ngokomqondo. Ngalokho ngiyaxolisa,” usho kanje.

Luhlanganiswe ngumbhali we-stuff

Osesithombeni esingenhla: URenaldo Gouws.

Umthombo: X

Izihloko zakamuva