I-DA engcupheni yokulahlekelwa amavoti 

Lubhalwe nguZukile Majova
Umhleli wezepolitiki


I-Democratic Alliance isingene kwisizini yokhetho, kodwa isiphinde yazakhela igama elibi kubantu abamnyama abavotayo.

Leli qembu lihlongoza ukuthi kuchithwe izinqubomgomo zokulungisa isimo sakamuva sobandlululo, izinyathelo zokuqinisa amalungelo abantu abamnyama kanye nokufukulwa kwabamnyama kwezomnotho (BEE), ngenxa yokuthi libona sengathi kunothiswa abantu abaxhumene nepolitiki.

Ukuma kwe-DA ngemithetho ye-affirmative action kulahlekisele abaholi abamnyama esikhathini esedlule futhi kusaqhubeka nokupenda iqembu njengenhlangano exube izinhlanga.

“I-DA ifuna ukwakha iNingizimu Afrika ebandakanya wonke umuntu kwezomnotho, iqede nokungaboni ngaso linye phakathi kwabantu,” kusho le nhlangano kumgomo wayo wobulungiswa kwezomnotho.

Kunemininingwane eminingi kanye nocwaningo olukhombisa umehluko phakathi kwabamnyama nabamhlophe kuleli.

Abakwa-PriceWaterhouseCoopers basanda kwabelana ngombiko okhombisa ukuthi abamhlophe abakha u-7.9% wabantu benza u-78% wezikhulu eziphezulu kuleli.

Eminyakeni emibili edlule i-SA Human Rights Commission yashicilela umbiko okhombisa ukuthi u-64% wabantu abamnyama wakuleli udla imbuya ngothi uma kuqhathaniswa no-1% wabamhlophe kanye no-6% wabantu base-Asia.

UMengameli uCyril Ramaphosa uvikele i-BEE kubagxeki bayo, kodwa wamukela ukwesekwa okwengeziwe okudingekayo ukuze kungene osomabhizinisi abaningi abamnyama.

“Kuyacaca ukuthi mkhulu umsebenzi okumele wenziwe ukubhekana nezinselelo eziningi ezibhekene nosomabhizinisi abamnyama. Lokhu kuhlanganisa ubunzima bokuthola imali yokuqala amabhizinisi ukuwaqhuba kanye nekhono lama-SMME okuthola izimakethe zemikhiqizo yawo.

Amabhizinisi aphethwe ngabesifazane abamnyama ikakhulukazi ahlangabezana nobunzima ekuthatheni izinyathelo ezinkulu zokuthuthukisa amakhono,” kubhala uRamaphosa encwadini yakhe yamasonto onke.

Inkulumo mpikiswano yenzeka ngosuku olwandulela ingqungquthela yokukhetha ubuholi beqembu, ezoqala ngoMgqibelo eGoli.

Ingqungquthela kulindeleke ukuthi iphothule imigomo ye-DA ezobumba umqulu wokhetho weqembu ngaphambi kokhetho lukazwelonke luka-2024.

I-DA ibilokhu ilahlekelwa ngamavoti okhethweni lukazwelonke nolwezifundazwe kusukela ngo-2014 njengoba yathola amavoti angu-22,23% uma kuqhathaniswa no-20.7% ngo-2019.

Iqembu lesithathu elikhulu kunawo wonke, i-EFF, likhule lisuka ku-6,3% ngo-2014 laya ku-10,8% ngo-2019.

Abavoti abamnyama basize i-DA yehlisa ivoti le-ANC laba ngaphansi kuka-50% kuMasipala waseNelson Mandela Bay, uMasipala waseGoli, uMasipala wase-Ekurhuleni kanye noMasipala wase-Tshwane.

Bazophinde babambe iqhaza elibalulekile emzamweni we-DA wokwehlisa amavoti e-ANC abe ngaphansi kuka-50% e-Gauteng nasevotini likazwelonke.

Ukukhetha ukulwa nabahlomuli abamnyama akusona isinyathelo esifanele uma ufuna ukuzuza amavoti abantu abamnyama.

Izihloko zakamuva