I-Covid emajele – isiphi isifundazwe esenza kangcono?

Sizwe Sibiya

IKwaZulu-Natal isona kuphela isifundazwe esingakabi neziboshwa noma izikhulu ezishonile emajele.

Umnyango wezinsiza zokulungisa uqale ukuhlola izwe lonke ngoNdasa.

IKwaZulu-Natal yisifundazwe sesine esishaywe kakhulu yi-Covid-19, kepha abasebenza ejele basakwazile ukugcina leli gciwane libhekiwe.

Okhulumela abezinsizakalo zokulungiswa, uSingabakho Nxumalo, uthe iKwaZulu-Natal inezikhulu ezingama-130 kanye neziboshwa ezi-17 ezihloliwe zatholakala zinegciwane. Abayi-19 balabo abanalesi sifo baluleme.

Amajele aseNtshonalanga yeKapa athinteke kakhulu, kanti izikhulu eziyi-11 kanye neziboshwa ezinhlanu zishonile ngenxa yaleli gciwane kusukela mhla zi-11 kuNtulikazi. Isifundazwe esilandelayo iMpumalanga Kapa eqophe izibalo ezintsha ezingama-71 emajele ngoMgqibelo – okuphindwe kabili kunoma yisiphi esinye isifundazwe.

Izihloko zakamuva