I-British Gymnastic isixolisile ngemuva kokuthi kube nezikhalazo ezingama-37 zokuhlukunyezwa

Dylan Bettencourt

Umsubathi wase-British uyavuma ukuba inhlangano kumele yenze okungcono ukuqinisekisa ukuthi angeke kusaba khona amanye amacala okuhlukunyezwa ngemuva kokuba bathole izikhalazo ezibalelwa kwinani elingama-37 zokuhlukunyezwa ngokomzimba nangokomqondo ngowayengumsubathi.

Kulaba abangama-37 abathathu abadlali bama-olimpiki.

 U-Mike Darcey usihlalo wenhlangano uthe uyaxolisa kakhulu ngalaba abathole ukuhlukumezeka ngenkathi besebenza nomsubathi wase-British.

Luningi ushintsho oselwenziwe kwinhlangano ngemuva kokubikwa kwamacala okuhlukumeza kubalwa nokukhethwa komphathi omusha.

Usihlalo usho lokhu kwisitatimende: “njengoba sicabanga izikhathi ezinhle esiphuma kuzo kuma-olimpiki emidlalo yase-Tokyo, kumele samukele lokhu, i-gymnastic isidlondlobale ngokukhulu ukushesha eminyakeni eyishumi eyedlule, inhlangano yethu isikhule kakhulu futhi isiyahluleka ukumelana nakho’’.

Isitatimende siphinde sithi ukuzilolonga kwenhlangano lapho kubalwa ukuqeqeshwa ulimele, ukubukelana phansi, ukuthethisana kanye nokubukelana phansi ngokomzimba akuvumelekile nokunye ukuhlukunyezwa okwenzekile.

Isitatimende siphinde saveza okunye okushintshile okwenziwe yinhlangano kubalwa ukushintshwa komqeqeshi wezemidlalo, nokushintshwa kwamalungu angawona abaphathi nokushintshwa komphathi wezenhlalakahle.

Kumele senze kangcono ukuze le ndawo ingaphenduki indawo lapho kuhlukunyezwa khona abasubathi. Sizimisele futhi sizozinikela ukushintsha ngaphakathi kwi-British Gymnastic kusho u-Darcey. 

Umthombo wesithombe: @Vox

Izihloko zakamuva