I-asteroid enkulu ibheke emhlabeni

I-asteroid enkulu ibheke ekuzungezeni komhlaba ngoMandulo, ngokusho kwenhlangano yasemkhathini yase-United States i-NASA.

Le-asteroid ibizwa nge-2021 NY1, kanti kulindeleke ukuthi idubule ngomhla zingama-22 kuMandulo, ngokusho kwe-NASA Jet Propulsion Laboratory asteroid tracker.

I-NASA ilandela ezinye izinto eziyi-17 ezizayo ezibheke eMhlabeni.

Izindaba ezimnandi ukuthi izodlula ipulanethi yethu, ebangeni elingamakhilomitha ayizigidi eziyi-1.5 (njengoba inyanga isizungeza ebangeni elingaba amakhilomitha ayizi-350,000).

Ububanzi be-asteroid bungamamitha ayi-130 kuya kwangama-300. (Encane engamamitha angama-71 kuya kumamitha ayi-160 bekufanele indize ngomhla wokuqala kuMandulo).

Izindaba ezimnandi impela ukuthi i-NASA ikholelwa ukuthi uMhlaba awukho engozini yokushaywa yi-asteroid eminyakeni eyikhulu ezayo.

Izihloko zakamuva