I-ANC nohlelo lokuchibiyela umthetho olawula umkhandlu 

Lubhalwe ngu-Anita Dangazele

Umfelandawonye oholwa i-DA kanye namadlelandawonye ayo kuMasipala waseNelson Mandela Bay bafunge bagomela ukuthi bazolwa nabakubiza “ngemizamo ye-ANC yokuntshontsha amandla.”

Isiphakamiso sikaNgqongqoshe wakwa-Cogta esifundazweni uZolile Williams sokuchitshiyelwa komthetho we-Municipal Structures Act sizophoqa amaqembu ukuthi abuse ngokubambisana – kungakhathaliseki ukuthi ayingxenye yomfelandawonye obusayo yini noma cha.

I-ANC, i-DA, i-EFF kanye ne-Northern Alliance, bazothola isihlalo esisodwa ekomitini labantu abayishumi elisebenza ngaphansi kwesigungu esiphezulu.

Kwividiyo ebukhoma ku-Facebook ngoLwesibili ebusuku, iMeya kamasipala waseNelson Mandela Bay uRetief Odendaal usigxekile isinqumo sikaWilliams sokuchibiyela isaziso sikamasipala somthetho wesigaba-12 weziNhlaka zikaMasipala.

Amadlelandawonye kuhulumeni oholwa i-DA asamile ekutheni uma kufika isikhathi sokuchitshiyelwa azoya ezinkantolo.

Amaqembu amancane anomfelandawonye ne-DA kubalwa kuwo i-Freedom Front Plus, ACDP, i-African Independent Congress, i-Abantu Integrity Movement, i-Northern Alliance, i-PAC kanye ne-UDM.

USomlomo woMkhandlu kanye nelungu le-Northern Alliance, uGary van Niekerk bathe bebekulindele lokhu futhi bebelokhu bezilungiselele ukulwa.

“Wonke amalungu omfelandawonye abambene ngoba sibona sengathi kuningi okumele sikufake kuleli dolobha futhi sizoqhubeka nokulwa nesaziso somthetho wesigaba-12,” kusho uVan Niekerk.

U-Odendaal uthe isinqumo sikaWilliams sinamaphutha kakhulu.

“Kuyinkolelo kahulumeni wamaqembu amaningi ukuthi ilungu lesigungu esiphezulu ubenamaphutha kakhulu ezinhlelweni zakhe zokuphatha ukuze enze lolu shintsho oluhlongozwayo,” esho, wengeza ngokuthi kungenzeka ukuthi wakudembesela ngamabomu ukufaneleka kwezepolitiki mayelana nalokhu.”

U-Odendaal uthe umnyango unokuxhumana okukodwa kuphela nomkhandlu. Phambilini wake wafaka i-Dispute of Intergovernmental Relations kwilungu lesigungu esiphezulu.

“Angikaze ngithole izincwadi ezivela ehhovisi lakhe ezivuma le ngxabano futhi angikaze ngibone noma yimuphi umzamo wangempela wokuhlangana ukuze kutholwe isixazululo ngokuthula,” esho.

Kodwa-ke, uWilliams usexwayise ngokuthi uMnyango wakhe uzozivikela noma yiziphi izinyathelo ezithathwa inkantolo njengoba umasipala ukhungethwe ukuntengantenga.

Ikhansela le-ANC, uMnu Wandisile Jikeka uthe lolu hlelo olusha luzovumela ukuthi kuthathwe izinqumo ngokuhlanganyela nokuthi kwakhiwe isimo esivumela uhulumeni ozinzile.

“Lo masipala ukhungethwe ukungazinzi nokungaboni ngaso linye kwamadlelandawonye okuqale ngesikhathi esedlule ngaphansi kukahulumeni oholwa i-DA eholwa u-Athol Trollip,” esho.

“Lokhu kube kubi kakhulu kulesi sikhathi ngoba kwenza ukuthi singakwazi ukuthatha izinqumo nokuhlinzeka ngobuholi.”

Okhulumela i-EFF, uKhanya Mngqisha uthe abasivumi futhi abasiphikisi lesi sinqumo.

“Siziphakamisile izinkinga zethu nemeya kanye nosomlomo mayelana nokuntengantenga komkhandlu, ikakhulukazi usomlomo kanti yilokho okuholele kulesi sinqumo. Sizwile ukuthi i-DA ifuna ukuya ezinkantolo; kodwa-ke ngeke sibe yingxenye yalokho ngoba isinqumo silele esifundazweni kuphela,” esho.

Esithombeni esingenhla : IMeya kaMasipala waseMandela Bay ikhuluma nezakhamizi ngevidiyo bukhoma ku-Facebook.

Izihloko zakamuva