I-ANC ne-IFP ayivumelani nesenzo seMK sokuxosha abantu bangaphandle

Amaqembu ezepolitiki kanye nabahlali KwaZulu-Natali basichithile isicelo se-ANC esihambisana noMkhonto weSizwe Military Veteran sokuthi abantu bokufika bakhishwe kuleli.

I-ANC iziqhelelanisile nemashi ebibanjwe omakadebona beMK ngoMsombuluko.

Imashi ebibheke ehholo ledolobha iTheku, lapho kuhlala khona imeya nomkhandlu wedolobha, inxenxe abantu bakwamanye amazwe ukuthi bahambe.

Okhulumela i-ANC esifundazweni uNhlakanipho Ntombela utshele abakwa-Scrolla.Africa ukuthi i-ANC ayihambisani nezimemo zokuthi abantu bokufika bahambe.

“Njenge-ANC asihambisani nombono wokuthi abantu bokufika kumele bahambe. Laba ngabafowethu nodadewethu.”

Kodwa uthe, iqembu lifuna ukuthi kubhalwe bonke abantu bokufika.

“Ubugebengu budlangile eNingizimu Afrika, ngakho-ke kuzoba kuhle ukuthi wonke umuntu okuleli lizwe abhalwe phansi,” kusho uNtombela.

USihlalo we-IFP eThekwini, uMnuz Bonga Msomi, usihlabe ikhwelo elokuthi kuthunyelwe abantu bokufika abavela eNingizimu Afrika.

“Noma nje sinombono wokuthi uhulumeni wethu kumele abeke eqhulwini izakhamizi zaseNingizimu Afrika, ikakhulukazi uma kukhulunywa ngezemisebenzi, ezezindlu nezinye izindaba zentuthuko, asikwazi ukuhlanganiswa nemikhankaso ye-MKMVA ne-ANC,” kusho uMsomi.

UMsomi uthe, “kuyaxaka” ukuthi omakadebona beMK bajaha abokufika ababebahlalisa ngesikhathi sokulwa nobandlululo.

“Bona ngokwabo babengababaleki nabokufika ngesikhathi besekudingisweni. Kodwa manje bazikhombisa ukuthi bangabazenzisi ngokuxosha abanye abantu bakwamanye amazwe,” kusho uMsomi.

Umdayisi wase-Zambia odayisela eMlazi uDanny Phiri uthe, “Masisebenzisane sonke ngaphandle kokuba nodlame. Singosisi nobhuti.”

UPhiri usehlale eNingizimu Afrika iminyaka eyi-15.

UZibuse Cele, ongumgqugquzeli womakadebona beMK eThekwini uthe, abantu bakwamanye amazwe banelungelo elikhulu ukwedlula ozakwabo baseNingizimu Afrika. “Sifuna ukuba nesabelo emnothweni wezwe lethu. Salwa nenqubo yobandlululo kodwa manje sesibekelwa eceleni. Lokhu akulungile.”

Izihloko zakamuva