I-ANC izimisele ukusebenzisana namanye amaqembu

Lubhalwe nguZukile Majova
Umhleli zepolitiki

I-ANC izimisele ukwakha ubumbano nabangani kanye nezitha.

OwayenguNdunankulu wase-Gauteng, uDavid Makhura oseyilungu le-ANC kumadlelandawonye ​​wethule uhlaka lwenqubomgomo emhlanganweni wezinsuku ezine wesigungu esiphezulu seqembu.

Ngokungafani ne-ActionSA, i-IFP ne-DA, asebememezele ukuthi ngeke basebenzisane ne-EFF, uMakhura uthe i-ANC izosebenzisana namaqembu aphikisayo.

Umsunguli we-ActionSA uHerman Mashaba usegxeke i-EFF ne-ANC.

I-ANC yagwinya iqembu le-New National ngo-2004.

“Yize i-ANC inokwehlukana okukhulu ngokwepolitiki nangokwemibono namanye amaqembu kwezombusazwe, akumele sikuvimbe ukuthi kungenzeka ukusebenzisana nanoma yiliphi iqembu kuhulumeni wobumbano inqobo nje uma lokho kuthinta umphakathi noma kuzwelonke,” kusho uMakhura etshela isithangami sabezindaba e-Birchwood Hotel and Conference Centre e-Boksburg.

Ngosuku olwedlule uNobhala-Jikelele we-ANC uFikile Mbalula uthe i-ANC isibambisene ne-EFF.

“Amadlelandawonye ase-Gauteng phakathi kwe-ANC ne-EFF empeleni adalwa ukuqonda ukuthi i-ANC isebenzisana namaqembu ezepolitiki angakwesokunxele afuna ukufukula izimpilo zabantu ukuze zibe ngcono,” kusho uMbalula.

Ukhetho lohulumeni basekhaya lwango-2021 lushiye oMasipala abangu-66 belenga bengenalo iqembu elithole amavoti amaningi.

Kusukela ngaleso sikhathi ohulumeni bomfelandawonye abaholwa kakhulu yi-ANC, i-DA kanye ne-IFP bebelokhu bengazinzile futhi bebhekene nengwadla ekulethweni kwezidingongqangi ezibalulekile njengamanzi, ugesi, izindlu zomxhaso kanye nokukhucululwa kwendle.

UMakhura ugxeke i-DA wathi imelene ne-ANC, kodwa wathi le nhlangano ngeke ikuhoxise ukuthi izosebenzisana ne-DA.

“I-DA izama ukuhlanganisa wonke amaqembu aphikisana kakhulu nokuguqulwa kwelakuleli,” kusho uMakhura we-DA’s Moonshot Alliance yamaqembu aphikisayo.

I-ANC ifuna kube nomthetho ozobeka ukuthi inhlangano enamavoti amaningi kufanele iqale ibekwe phambili ekuhlanganiseni uhulumeni.

Uma kungaphumeleli lokhu amaqembu aphikisayo kufanele avunyelwe ukukhetha omunye uhulumeni.

I-ANC, eyenza umholi we-Al Jama-ah uThapelo Amad abe iMeya yaseGoli ithi lokhu kuphambene nentando yeningi.

Iqembu elibusayo lenze okufanayo e-EKurhuleni ngesikhathi livotele khona uSivuyile Ngodwane we-African Independent Congress.

E-Tshwane, i-ANC ibeke ikhansela le-Cope uMurunwa Makwarela njengeMeya. Ngokuhamba kwesikhathi wadalulwa njengekhansela elingekho emthethweni.

Izihloko zakamuva