I-ANC ithembisa izinxephezelo kubalimi abanikela ngomhlaba

Dylan Bettencourt

Uhlaka olusha lomqulu wezingxoxo we-ANC uhlanganisa ukubuyekezwa kwenqubomgomo yayo yokubuyiselwa komhlaba, osekuzofaka phakathi imihlomulo yabalimi abanikela ngezingxenye zomhlaba wabo.

Njengoba lo mbhalo ubhekana nezindaba eziningana ezifana nezindleko zakwa-Eskom kanye nezindleko zikaphethiloli, ukulungiswa kokubuyiselwa komhlaba kunikeza izinguquko ezinkulu kakhulu.

Engqungqutheleni yabo yokugcina kazwelonke yokukhetha ubuholi ngo-2017, ingqungquthela ye-ANC yaphasisa isinqumo sokushintsha uMthethosisekelo ukuze uvumele ukudliwa komhlaba ngaphandle kwesinxephezelo.

Leso siphakamiso asizange senziwe ngenxa yokungasekelwa ngamaqembu aphikisayo ePhalamende likazwelonke.

Uhlaka lwengqungquthela yalo nyaka luhlose ukusungula i-Ejensi Yokuthuthukiswa KwezoLimo, ezoba nemisebenzi emine emikhulu.

• Ukwakha inqubomgomo kanye nezinqubo kuzokwenza lula ukunikelwa komhlaba kubalimi abamnyama

• Ukwakha izindlela zokukhuthaza

– njengokwenza i-BEE iqashewe

– ukuthi abalimi abanikele ngomhlaba noma abahlinzeke ngosizo kubalimi abamnyama.

• Ukusungula nokuphatha isiKhwama sokuBuyiselwa koMhlaba, esizophathwa yiBhange Lomhlaba

• Ukuqopha nokuqapha inqubekelaphambili mayelana nokuthengiselana komhlaba kanye nokweluleka ngabalingani babalimi abamnyama.

Ukubuyiswa komhlaba bekuyindaba exoxwayo kusukela kwaqala umbuso wentando yeningi futhi yehlulekile ukufeza izinhloso zayo ngenxa yokuntuleka kwezimali, izinhlelo zokuqashisa kanye nokugodlwa kwamatayitela.

Lesi siphakamiso esisha se-ANC siyethemba ukuthi sizogqugquzela abalimi ukuthi banikele ngomhlaba kunokuba bawuthathe ngenkani.

Uhlaka luphinde luphakamise ukuthi uMnyango Wezolimo, Ukuguqulwa Komhlaba kanye Nokuthuthukiswa Kwezindawo Zasemakhaya uqashe amahektha angu-2.46 million omhlaba wamapulazi okhiqizayo abawutholile eminyakeni engu-20 edlule.

Njengamanje, umhlaba unikezwa abalimi abathile abanezinkontileka zesikhashana ezingabavumeli ukulima umkhiqizo ngezinga elifanele.

Uhlaka lwe-ANC alugcini lapho. Uma seluphothuliwe yisigungu esiphezulu kuzwelonke, luzodingidwa emhlanganweni wenqubomgomo we-ANC phakathi nonyaka kanye nasengqungqutheleni kazwelonke ngoZibandlela.

Umthombo wesithombe: @CrisisGroup

Izihloko zakamuva