I-ANC isolwa ngokuthenga amavoti ngezijumbane zokudla eMtshezi

Njengoba uMengameli Cyril Ramaphosa ehlela ukuya kuMasipala i-Alfred Duma KwaZulu-Natal, kufanele aqikelele ukuthi akavumeli uqhekeko phakathi kweqembu nombuso luphazamise uhlelo lwakhe kubhala uZukile Majova.

Iloli likaMasipala ebeligcwele izijumbane zokudla linonakale  lingene endaweni yokuvota ngesikhathi sokhetho lokuchibiyela ku-wadi-5 e-Escourt.

Ngaphambi kwalokho i-ANC yabiza umphakathi emhlanganweni wokukhankasa ngosuku lokuvota.

Lezi ngezinye zezizathu ezenze ukuthi i-IFP ibike i-ANC ku-IEC, iyisola ngokwephula imigomo yokhetho kanye nokuthengwa kwamavoti.

Bekubhekwe amawadi amane ngemuva kokuthi i-IFP ixoshe amakhansela ebiwasola ukuthi asebenzisana noMasipala we-ANC Inkosi Langalibalele kanye noMasipala i-Alfred Duma.

I-IFP igcine amawadi amathathu yahlulwa kuWadi-14 othathwe i-ANC. USihlalo we-IFP e-KZN, uMnu Thami Ntuli uthe bafuna kuqhubeke ukhetho lokuchibiyela kuMasipala Inkosi Langalibalele.

Ukukhankasa ngamaphasela okudla ngosuku olwandulela ukhetho lokuchibiyela isu le-ANC leminyaka.

Kodwa ukuletha amaphasela okudla ngaphandle kwesiteshi sokuvota ngosuku lokuvota kube yinto yokuqala ngqa abebeqala ukuyenza. 

UMengameli uCyril Ramaphosa uzobiza iMbizo yakhe njengoMengameli kuMasipala i-Alfred Duma ngoLwesihlanu.

Futhi vele sekuyabonakala ukuthi i-ANC ixhaphaza izinsiza zombuso esifundeni lapho leli qembu lizithola lisemuva khona. 

I-ANC ethole amavoti angu-37.8% kulo Masipala yehlulekile ukuketula i-IFP ngisho isihlangene ne-EFF ephethe u-6%.

I-IFP inamavoti angu-44.5% futhi ingathembela kubudlelwano bayo ne-DA (4%) namanye amaqembu amancane.

Kuleli sonto, uNgqongqoshe wezokuBusa ngokuBambisana neziNdaba zoMdabu uThembi Nkadimeng unxuse izakhamuzi ukuthi zihambele Imbizo kaMengameli ye-District Development Model.

“Imbizo iyithuba likahulumeni lokusebenza nomphakathi wonkana ekufezeni ikusasa eliqhakazile ngokuvula umnyango ekulethweni kwezinsiza ngokuhambisana ne-District Development Model,” kusho uNkadimeng.

Izehlakalo zakamuva zikahulumeni wase-KZN koMasipala abaphethwe i-IFP zithande ukushuba ngenxa yokungazwani kwezepolitiki enyakatho ne-KZN kanti abalandeli be-ANC basolwa ngokuhambela imicimbi kahulumeni begqoke imihlobiso yeqembu.

Okucashuniwe: Kusetshenziswe iloli elinezinombolo zikahulumeni ukulethwa kwamaphasela okudla esiteshini ngosuku lokuvota

 Umthombo wesithombe: I-1KZNTV

Izihloko zakamuva