I-ANC iphelelwa amasu okuheha abantu eKZN

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

Ayanda amathuba okuthi i-ANC ingase ilahlekelwe ukulawula iKwaZulu-Natal ngemuva kokhetho lukazwelonke luka-2024.

Umfelandawonye onamandla we-IFP ne-DA e-KZN unqoba ukhetho lokuchibiyela ezindaweni phambilini ebezithathwa njengezizinda ze-ANC.

Endaweni yaseNyakatho ne-KZN okuyilapho i-IFP ibusa khona i-DA ngeke ifake umuntu ozongenela ukhetho, kodwa kunalokho izonxusa abavoti bayo ukuthi bavotele umuntu ozoqokwa i-IFP.

Kanjalo nasezindaweni zasemadolobheni lapho i-DA yesekwa khona kakhulu, i-IFP izokhankasela ozongenela ukhetho ku-DA.

Lezi yizindaba ezimbi ezitholwe nguMengameli Cyril Ramaphosa ngesikhathi ekhankasa e-KZN ngempelasonto.

Okhulumela i-ANC e-KZN uMafika Mndebele, utshele abezindaba ukuthi i-DA ne-IFP bahlangene ngeqembu elibusayo.

“Siyahlulwa okhethweni lokuchibiyela e-KZN ngoba i-IFP ne-DA ivota ngokubambisana futhi benza iningi labantu liphikisane nathi,” kusho uMndebele.

“Uma i-IFP inabantu abaningi ewadini, i-DA ayingeneli ngokusemthethweni kodwa ivota ne-IFP.

Uma amavoti abo esehlangene abamaningi futhi akwazi ukuketula i-ANC.” I-ANC ibhekene nokwehla okukhulu kwesibalo sabantu njengoba ihlulwe kaningi okhethweni lokuchibiyela lwase-KZN.

Kokunye amakhansela aqokwa okhethweni lohulumeni basekhaya ngo-2021 ashiye phansi ajoyina i-IFP. Abanye sebesulile basebenzela oMasipala abaphethwe i-IFP.

Kuwadi-99 eMgababa eThekwini, i-IFP idle umhlanganiso yayithatha ku-ANC.

Umholi we-DA uJohn Steenhuisen uthe iqembu lakhe kanye nobuholi be-IFP bavumelene ngalobu budlelwano obunamasu ukuze kuvuleke indlela yokuphuma kwe-ANC e-KZN.

URamaphosa utshele amagatsha e-ANC eThekwini ukuthi kumele asebenze ngokuzikhandla futhi aqinise isibalo samavolontiya afinyelela ku-20 000 igatsha ngalinye ukuze anqobe ukhetho.

“Ngiyazi ukuthi kukhona abake babikezela ukushabalala kwe-ANC ngaphambi kokhetho luka-2024. Asihambeni kulolu khetho ukuze siwine, singabi ngamadlelandawonye. Lapha eThekwini ngizonilekelela futhi ngize ngizokhankasa nani.”

Isithombe esingenhla: Umholi we-DA uJohn Steenhuisen kanye nomholi we-IFP uVelenkosini Hlabisa benze isivumelwano sokususa i-ANC e-KZN.

Izihloko zakamuva