I-ANC imise uMgcinimafa wase-Limpopo uDan Msiza

Lungani Zungu

UDan Msiza owake waba namandla ungowokugcina ukususwa njengengxenye yomkhankaso oqhubekayo kaMengameli uCyril Ramaphosa wokuqeda abaholi be-ANC abathinteka ezenzweni zobugebengu. 

I-ANC imise uMsiza ngemuva kokuthi enqabe ukuhambisana nomthetho weqembu wokwehla esikhundleni.

UMgcinimafa we-ANC esifundazweni sase-Limpopo ubephakathi kwabantu abasolwa ngokweba imali e-VBS Bank, nokuholele ekuweni kwebhange ebelisebenzela abahlwempu nabahola impesheni.

UMsiza uyalelwe ukuthi ashiye phansi izintambo ngoMbasa kodwa waliziba iqembu.

Lokhu kwenze ukuthi ubuholi besifundazwe buye ebuholini bukazwelonke.

UJessie Duarte, iPhini likaNobhala-Jikelele, akazange agwinye amagama akhe encwadini ayibhalele ubuholi be-ANC e-Limpopo.

“I-NEC yakubeka kwacaca esinqumweni sayo sokuthi lezi zinqumo kumele zisetshenziswe ngokungaguquguquki nangaphendle kokuphambuka kuzo zonke izifundazwe,” esho.

Uthe abayisithupha abaphezulu abaholwa nguMengameli uRamaphosa ngeke baphawule icala ngalinye ngalolu daba.

“Sinombono wokuthi lolu daba lucace bha futhi aludingi kucaciswa,” kusho uDuarte.

Ngalokho uthe: “Sinxusa isifundazwe ukuthi sizisebenzise ngokushesha lezi zinqumo – ngokungaguquguquki futhi ngaphandle kokuphambuka”.

Le ncwadi ebinamagama abukhali icacise isiphetho sikaMsiza.

UMsiza ulandela abanye abaholi abaphezulu be-ANC, okubalwa kubo u-Ace Magashule, owamiswa ngenxa yokwenqaba ukwehla esikhundleni ngokuzithandela ngamacala abhekene nawo e-asbestos ezigidi ezingama-R255 .

UNobhala wesifundazwe, uMnu Soviet Lekganyane, uthe bayasihlonipha isinqumo sobuholi obuphezulu.

“Lesi sinqumo sisho ukuthi uzakwethu uMsiza akasavumelekile ukuthi abambe iqhaza emisebenzini yeqembu,” esho.

ULekganyane uthe abafuni ukweyisa ubuholi bukazwelonke.

“Incwadi icacile mfowethu. Akukho esingakwenza.”

UMsiza akatholakalanga ukuba aphawule njengoba ucingo lwakhe belukhala kaningi lungena ku-voicemail.

Scrolla World Cup Quiz