I-ANC ilahlekelwe iNelson Mandela Bay

Joseph Chirume

Sezifike esiphethweni izinsuku zomfelandawonye oholwa i-ANC eNelson Mandela Bay.

NgoLwesine, amaqembu aphikisayo ayisikhombisa okuhlanganisa ne-Democratic Alliance asayine umfelandawonye wamaqembu amaningi ukuze kuketulwe umfelandawonye oholwa i-ANC.

Lo masipala okhungethwe izinkinga ubhekene nesomiso esidale ukuthi izakhamizi zihlale izinyanga zingenawo amanzi aphuma empompini. Izakhamizi zisola ipolitiki ngezinkinga ezibhekene nazo njengoba i-DA ne-ANC sekukaningi behluleka ukuvumelana ngezindaba zokuhlinzekwa kwezidingongqangi.

Umasipala nawo usuneminyaka eminingi ungenaye umphathi.

Amaqembu angenele umfelandawonye omusha i-DA, i-Freedom Plus Front, i-African Christian Democratic Party, i-African Independent Congress, i-Abantu Integrity Movement, Pan Africanist Congress kanye ne-United Democratic Movement.

La maqembu esitatimendeni aveze ukuthi isivumelwano sokusebenzisana singumvuthwandaba wezingxoxo ezithathe cishe izinyanga ezine ukuze kubunjwe uhulumeni omusha kulo masipala.

“Kuchithwe isikhathi eside kudingidwa iqoqo lezimiso, izibopho, izinjongo, nezinto ezibalulekile ezizosebenza njengezinhlaka eziyisisekelo zomfelandawonye omusha,” kusho isitatimende.

Umholi we-DA uJohn Steenhuisen, uthe umasipala uwiswe ngabantu ababeka izimfuno zabo phambili kunezezakhamizi.

USteenhuisen uthe, “Lolu usuku olubalulekile eNelson Mandela Bay. Ngikholwa ukuthi usuku olubalulekile ezweni lonke. Esizokwenza eminyakeni emibili ezayo kuzolishintsha kakhulu lelizwe.

“Siyakuqonda ukuthi abantu baseNelson Mandela Bay abawazi amafilosofi. Isikhathi samaqembu amaningi siyaphela futhi imifelandawonye iyindlela yakusasa yokuthola izixazululo hhayi eNelson Mandela Bay kuphela kodwa ezweni lonke.”

I-DA ithe izophakamisa iLungu lePhalamende lase-Eastern Cape uRetief Odendaal njengozomela iMeya.

Ezinye izikhundla zisazonqunywa futhi zimenyezelwe.

USihlalo we-PAC esifundazweni, uSandla Goqwana, uthe “Njengenhlangano sifuna ukuqinisekisa ukuthi kunozinzo kulo masipala. Uma abantu sebevotile bafuna ukubona ukulethwa kwezidingongqangi kwenzeka. Yeka ukungezwani kwezepolitiki. Bheka ukuthi izifunda zakho zifunani.”

ULuxolo Namette we-UDM uthe, “Sijoyina lo mfelandawonye ngenhloso yokusimamisa ukuphathwa kukamasipala nokuqinisekisa ukuthi ukulethwa kwezidingongqangi kubantu kuyenzeka.

USiya Mama we-Nelson Mandela Bay Water Crisis Committee uthe izakhamizi zizoqhubeka nokuhlupheka ngesikhathi osopolitiki belwa bodwa. 

UMama utshele i-Scrolla.Africa ukuthi “Lokhu kuzobuyela esimweni sokuthi amakhansela angakwazi ukifinyelele ezinqumweni ngenxa yokungezwani kwezepolitiki. Asazi noma lo mfelandawonye omusha uzolulungisa yini udaba lomphathi kamasipala.”

Uma amaqembu engenza umfelandawonye ngempumelelo, kuzoba noshintsho lwesibili kuhulumeni ngemuva kokhetho lohulumeni basekhaya nyakenye.

Okwamanje iNelson Mandela Bay ingaphansi kobuholi buka-Eugene Johnson we-ANC, oqokwe njengemeya kamasipala nyakenye ngoLwezi ngemuva kokhetho lohulumeni basekhaya.

Amaqembu asefake incwadi yesicelo sokumkhipha esikhundleni.

Izihloko zakamuva