I-ANC ifuna ukulubambezela futhi udaba lukaAce

Zukile Majova

Ikusasa likaAce Magashule njengoNobhala weqembu elibusayo lizophinde lube udaba olubaluleke kakhulu uma iKomidi Eliphezulu le-ANC lihlangana kuleli sonto.

Ekupheleni konyaka odlule, iKomidi Lezobuqotho Likazwelonke le-ANC leluleka ukuthi uMagashule kumele ehle esikhundleni noma amiswe esikhundleni sakhe.

NgoLwesine nangoLwesihlanu izikhulu ze-ANC kulindeleke ukuthi zikhulume ngalesi siphakamiso.

Amathuba ukuthi leli qembu lidlulisele lolu daba eMkhandlwini Kazwelonke ngoMbasa. Le yimpi yomphefumulo we-ANC, futhi mancane amathuba okuthi ixazululwe ngokushesha.

Isinqumo sengqungquthela esimile se-ANC sithi noma ngubani ophethe ihhovisi noma omele i-ANC ngokusemthethweni obekwe icala lobugebengu kufanele avikele ubuqotho beqembu, futhi ashiye eceleni aze asulwe amacala yizinkantolo.

UMagashule uvulelwe icala lokukhwabanisa nenkohlakalo esuselwa esigabeni samathenda e-asbestos ezigidi ezingama-R255 kusukela ngesikhathi enguNdunankulu wase-Free State.

Kulindeleke avele enkantolo ngoNhlolanja mhla zingama-19.

Ukugijimisana kwakhe nomthetho manje sekudale ukungabaza nokungabaluleki komyalezo we-ANC wokulungisa inkohlakalo ezingeni lomasipala.

Uma zingekho izinyathelo ezithathwayo ngoMagashule, kulindeleke ukuthi ahole umkhankaso we-ANC ngaphambi kokhetho lohulumeni basekhaya ngasekupheleni konyaka.

Engxoxweni edlule nabakwa-Scrolla.Africa, uMagashule wasitshela ukuthi amagatsha e-ANC kuphela angamsusa esikhundleni sakhe.

Wenza usongo olumboziwe kozakwabo ababelwela ukumkhipha.

“Abanye abantu bafuna ukusebenzisa izinhlaka ze-ANC ukubhekana nezimbangi zabo. Ngimele ubumbano futhi amagatsha angiphathisa umsebenzi wokuhlanganisa iqembu ngesikhathi lingikhetha ngowezi-2017.”

NgoNcwaba wonyaka odlule uMengameli uCyril Ramaphosa wabhalela amalungu e-ANC incwadi ukuze asize ekuqedeni inkohlakalo ngaphakathi ku-ANC.

“… Njengamanje sidinga ukudweba umugqa esihlabathini.

“Kumele sithathe izinyathelo eziphuthumayo, sidinga ukuthatha isinqumo futhi kumele sikhombise ngokusobala intando yezepolitiki.

Isikhathi sesifikile sokuthi i-ANC ingantengantengi ekubuyiseni amagugu, isimilo kanye nokuma kwenhlangano yethu.

“Imisebenzi yethu kumele, ngaso sonke isikhathi, ihambisane namazwi ethu.

“Asikwazi njenge-ANC ukuzibiza ngabaholi bomphakathi uma sihluleka ukuhola abantu ekuqedeni inkohlakalo ezinhlwini zethu.”

Isithombe: @magashule_ace

Izihloko zakamuva