I-ANC eKZN ithi kunzima ukuziba ugazi lukaGumede

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

Ugazi lowayeyiMeya yeTheku uNkk Zandile Gumede luphoqe uKhongolose ukuba umlande abeyingxenye yemikhankaso yokhetho oluzayo lukazwelonke.

Lokhu kuvezwe uNobhala we-ANC KwaZulu-Natal uMnuz Bheki Mtolo izolo lapho ebecacisa ngomhlangano ubuholi obubenawo noNkk Zandile kaMajola Gumede ngesikhathi uNobhala-Jikelele eseThekwini ngeledlule.

“Yize uZandile emisiwe emsebenzini yenhlangano njengoSihlalo weTheku kodwa iqiniso ukuthi awukwazi ukumvimba ukuba atshele abantu ukuthi abahambe bayovotela i-ANC bayamthanda loya muntu abantu hheyi. Uyabona uma eqhamuka bayahlanya bathi nangu mama bamemeze. Manje nisho ukuthi kumele sikuvimbe lokho?, hhayi nidlala ngathi,” kusho uMtolo.

Uqhube wathi okunye uNkk Gumede uyilunga elidala ebandleni lakhe laseWeseli nokusho ukuthi uma umfundisi emcela ukuba akhulume nabazalwane angeke akwazi ukunqaba.

Uthe akekho umholi we-ANC othandwa njengoNkk Gumede esifundeni saseThekwini.

UNkk Gumede wamiswa esikhundleni ngohlelo luka step aside ngoba ebhekene necala lokukhwabanisa lethenda yokuqoqwa kwemfucuza ethinta imali ebalelwa ku-R300 million.

UMtolo uthe ngisho kunjalo kodwa akukho lapho asekewatholwa khona enecala le nkohlakalo.

UNkk Gumede ubeyingxenye kaKhongolose ngo-1994 ngesikhathi esangumsebenzi wasezindlini epheka itiye.

Ngemuva kwalokho wabayikhansela laseMaoti amahlandla amabili.
Udumo lwakhe kwezombusazwe lumkhandele igama elithi Mkabayi.

Ngesikhathi engena ngo-2016 ekubeni iMeya yeTheku wazakhela udumo ngesikhathi etshela abantu ukuthi yena ungumama wezinkinga obuthwalile ubunzima kodwa wama ngomkhuleko.

“Mina bantabami ngiwumama wokuthwala, ngiwumama wezinkinga ngakho ayikho inhlupheko engingayazi. Umyeni wami uGumede waphelelwa umsebenzi sisanda kushada kwafanele ngiwuthwale umuzi wami. Ngakho usizi ngiyalwazi futhi ngiyaziqonda izinkinga zomphakathi wakithi, ” kusho uNkk Gumede ngo-2016.

Kumanje kuthiwa abaholi bakaKhongolose bamsondeza eduze ngoba benovalo lokuthi kungenzeka alandele owayenguMengameli uJacob Zuma ajoyine uMkhonto weSizwe njengoba baziwa ngokusondelana kakhulu.

Ngo-2015 uNkk Gumede kuthiwa wancamisa abaholi besilisa bakaKhongolose okubalwa kubo oMnuz Bheki Cele, uThemba Mthembu, uDkt uSibongiseni Dhlomo nabanye ababeseka imbangi yakhe uMnuz James Nxumalo embangweni wokuba uSihlalo kaKhongolose eThekwini.
Watshela abezindaba ukuthi yena akasoze adlale umfana omncane, wathi uNxumalo ungumfana omncane kabi kuye .

Ingqungquthela eyayisihlehle amahlandla amathathu yagcina ihlale eMoses Mabhida yanqotshwa nguye ngo-2016.

Kumanje uphethe ihlandla lesibili yize esekhaya ngenxa ka-step aside.

Izihloko zakamuva