Hlangana nowesifazane onenhlanhla yokuwina imincintiswano eMzansi

Kabelo Tlhabanelo

Mangaki amathuba onawo okuwina imincintiswano osuke uyingenele? Kodwa-ke sonke siyazi ukuthi awamaningi.

Kepha uBelinah Mathakhoe wase-Welkom e-Free State usewine imincintiswano eyisishiyagalombili kweyi-10 egameni lakhe!

Selokhu aqala ukunqoba imincintiswano kusukela ngowe-1995, futhi uthi ayikho imfihlo.

“Nginenhlanhla nje kuphela engilandelayo,” esho.

Umklomelo omkhulu kunayo yonke aseke wawuthola kwaba yimali eyi-R100,000 eyayivela kwa-Yambu Legal Services ngoNhlangulana kowe-2013 kanye nemoto i-Kia Picanto yakwa-Cosmetic Connections ngowe-2017.

Ungenela yonke imincintiswano ngokumamatheka komuntu owaziyo ukuthi awupheli unyaka wonke engawinile. Usanda kuwina ngoNhlolanja lapho ethole khona izi-R1,000 nge-Spar Squillos Juice kanye ne-Walton Stationery.

UBelinah, ohlala nomyeni wakhe, uSechaba, nabafana babo abathathu, uLerotholi, uNaledi kanye noPrince uthe, kwakunzima ngesikhathi somvalelo.

“Amaphephabhuku amaningi namaphephandaba abengatholakali futhi bengingakwazi ukudlala,” esho.

“Ngiyakujabulela ukungenela imincintiswano ezitolo futhi bengilokhu ngiwina kakhulu.”

UBelinah ugcizelela ukuthi akanayo imfihlo.

“Nginenhlanhla nje. Ngihlala ngiwina njalo.”

UBelinah uwine umncintiswano wesifiso nabakwa-Spar futhi wakhetha ukuba nezicathulo zesikole ezingama-40 azinikele esikoleni sakhe.

“Ngivela endaweni yasemakhaya futhi ngikhethe ukunika izicathulo kubafundi base-Tsholo High School e-Phahameng, e-Phuthaditjhaba,” esho.

“Ukungenela imincintiswano kusegazini lami. Ngiyakuthanda ukukwenza.”

Izihloko zakamuva